LA: Vi står som de eneste vagt om EU-direktiv

Ifølge Liberal Alliances landbrugs- og fødevareordfører, Mette Bock, så står LA som de eneste vagt om EU’s ligevægtsprincip. Dette princip hidrører fra EU’s nitratdirektiv.

LA’s pointe er, at de danske landmænd skal have lov til at gødske mere. Det er jeg personligt helt enig i. Det store problem med udmeldingen er, at LA forherliger EU’s direktiv og dermed giver EU mere moralsk legitimitet.
I stedet for at lovprise EU-direktivet burde LA melde ud, at det bør være Folketinget, der bestemmer reglerne for dansk landbrug.

Tidligere har LA sagt, at EU skal være stærkere i konflikten med Rusland. LA vil afgive mere suverænitet til EU ved at afskaffe det danske forsvarsforbehold. Og nu forherliger LA så et EU-direktiv.
LA’s påståede EU-skepsis er efterhånden meget hullet.

LA i hyklerisk angreb: DF snyder vælgerne

I april 2014 påstod Socialdemokraterne, at samtlige Dansk Folkepartis forslag ville koste 155 mia. kr. I august sagde S, at beløbet var på 170 mia.
Nu kommer S med nye påstande i samme boldgade. Det påståede beløb er dog faldet til 46 mia. kr.

Enhver med et minimum af indsigt i dansk politik kan se, at det er en socialdemokratisk skræmmekampagne, der er sat i værk i et desperat håb om, at S kan hente nogle af de tabte vælgere tilbage fra DF.

Ikke desto mindre hopper Liberal Alliance med på det socialdemokratiske propagandatog. LA’s finansordfører, Ole Birk Olesen, mener på baggrund af de socialdemokratiske påstande, at DF snyder vælgerne.

Det er et yderst hyklerisk angreb fra LA, eftersom partiet i høj grad har snydt sine egne vælgere. Ang. udlændingepolitikken sagde LA inden valget i 2011, at de gik ind for åbne grænser og lukkede kasser. Efter valget stemte de så for 20 ud af regeringens 31 lempelser på udlændingeområdet. LA har dermed i realiteten stemt for åbne grænser og åbne kasser. Alligevel har LA den frækhed at melde ud, at de har Danmarks strammeste udlændingepolitik.

Det er fair nok, at LA er politisk uenige med DF. Men det er simpelthen for lavt at bruge en socialdemokratisk skræmmekampagne til at beskylde DF for vælgerbedrag. Især når LA selv er så utroværdige på det vitale udlændingeområde.

Morten Uhrskov: LA er et mærkeligt parti ang. udlændingepolitikken

Morten Uhrskov skriver på sin blog:

Liberal Alliance er et mærkeligt parti. Det spænder tilsyneladende over alt fra markante udtalelser om betydelige stramninger af udlændingepolitikken og til de mest naive påstande ud i den blå luft, som de fremsættes af Rasmus Brygger.

Det er rigtigt, at LA udtaler sig markant om stramninger. Anders Samuelsen har f.eks. gentagne gange påstået, at LA har Danmarks strammeste udlændingepolitik. Desværre bliver det ved snakken. LA har nemlig stemt for 20 ud af regeringens 31 lempelser på området. Dermed må man konstatere, at LA siger ét, men gør noget helt andet.

Overskriften på Uhrskovs blogindlæg er: Hvor står Liberal Alliance?
Når man ser på, hvad LA rent faktisk har stemt i Folketingssalen angående udlændingepolitikken, så står LA solidt plantet i rød blok. Derfor vil LA sandsynligvis blokere for stramninger under en kommende Løkke-regering, hvis partiet som ventet får de afgørende mandater.

Er LA tilhængere af fuld folkepension til “flygtninge”?

Som en del af finansloven har regeringen, SF og Enhedslisten besluttet at genindføre fuld folkepension til asylansøgere, der har fået opholdstilladelse. Ordningen blev i sin tid afskaffet af VKO-flertallet.

Spørgsmålet er, om Liberal Alliance vil stemme for at afskaffe den fulde folkepension til “flygtninge”, hvis blå blok får flertal efter næste folketingsvalg. LA’s holdning er vigtig, fordi partiet med stor sandsynlighed får de afgørende mandater.

LA har tidligere nægtet at stemme for genindføre starthjælpen, der gav lavere ydelser til godkendte asylansøgere. Derfor kan man frygte, at LA også ang. folkepension er tilhængere af højere overførselsindkomster til “flygtninge”.

Mindst fire israelere dræbt efter terrorangreb på synagoge i Jerusalem

Flere personer meldes dræbt i en synagoge i den israelske by Jerusalem, efter at den tirsdag morgen dansk tid er blevet angrebet af to bevæbnede personer. Gerningsmændene, som myndighederne mener var palæstinensere, var ifølge de foreløbige oplysninger bevæbnet med økser og knive under angrebet. De blev begge skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker.

Ifølge BBC er mindst fire israelere blevet dræbt under angrebet.

Hvad siger LA’s Mette Bock mon til dette? Mener hun stadig, at det er klogt at kalde israelerne for aggressive racister?

Antallet af asylansøgere falder – Det er nu “kun” seks gange højere end under VKO

Jyllands-Posten skriver i denne artikel, at antallet af asylansøgere styrtdykker. Antallet er faldet fra 3.130 i september til 1.818 i oktober.

his

Som det fremgår af grafen over historiske asyltal fra JP’s artikel, så kom der 3.806 asylansøgere i 2011, der var det sidste år med VKO’s stramme udlændingepolitik. Det svarede til 317 i gennemsnit pr. måned, hvilket var 5,7 gange lavere end månedstallet for oktober 2014.

Der kommer altså nu “kun” seks gange så mange asylansøgere som under VKO. Det er derfor mere rigtigt at sige, at tallene er faldet fra et ultrahøjt til et ekstremt højt niveau.

Den fortsat høje tilstrømning skyldes i høj grad de 31 lempelser, som regeringen har fået gennemført. Bl.a. med hjælp fra Liberal Alliance, som har stemt for 20 af dem.
I øvrigt har regeringen i den nye finanslov fået indført endnu en lempelse: “Flygtninge” får ret til fuld folkepension.

Finanslov: Mere fup fra Corydon og co.

Bjarne Corydon var manden bag fupplanen “Fair Løsning”. Efter han er blevet finansminister, bryster han sig ofte af, at han står for en ansvarlig økonomisk politik. Det har dog ikke forhindret ham i at fremlægge et finanslovsforslag for 2015, hvor vækstskønnet for dansk økonomi er alt for optimistisk. Dermed tyder alt på, at regeringen vil overskride det tilladte underskud på tre pct. af BNP.

Det nyeste påfund fra Corydon er yderst kreativt. I 2015 giver det stigende antal asylansøgere en ekstraregning4,5 mia. kr. Corydon har opnået at få diskussionen til udelukkende at handle om den del af regningen, som skal betales via en sænkning af ulandsbistanden. Regeringen, SF og Enhedslisten har nu indgået en delaftale, hvor der bliver skåret en milliard kroner i ulandsbistanden, og hvis det bliver nødvendigt, har partierne forpligtet sig til i fællesskab at finde yderligere 500 millioner kroner.

Hvis det bliver nødvendigt

Selvfølgelig bliver det da nødvendigt. Udover nedskæringer på ulandsbistanden kommer der en milliard fra ekstra EU-midler samt fra reserver på finansloven. Det giver imidlertid kun 2,5 mia. ud af den samlede regning på 4,5 mia. Hvor skal de sidste to mia. komme fra, Bjarne Corydon?

Trods denne store underfinansiering så opfinder rød blok altså endnu en nødløgn: Vi betaler kun, hvis det bliver nødvendigt.
SF og Enhedslisten fortæller nu vidt og bredt, at de har formået at reducere nedskæringerne på ulandsbistanden til én mia. Det er en direkte løgn, men medierne æder det råt. Ydermere fortæller medierne ikke, at der skal findes yderligere to mia. for at betale for de mange asylansøgere.

Mette Bock: Nogle af dem, der hylder Murens fald mest højlydt, kæmper hårdest for at genopføre grænsebomme

Mette Bock på Facebook:

Mure og bomme:
Sjovt nok er nogle af dem, der hylder Murens fald mest højlydt også dem, der kæmper hårdest for at genopføre grænsebomme.
Bare en refleksion, her en søndag morgen, hvor jeg mindes de vidunderlige, historiske dage for 25 år siden.

Der er vist ingen, der er i tvivl om, at Mette Bocks opdatering er en nedsættende kommentar til Dansk Folkeparti. I den forbindelse bør man her læse, hvad Anders Samuelsen har skrevet om “grænsebomme”.

Tal fra Justitsministeriet afslører regeringens og LA’s løgne

En opgørelse fra Justitsministeriet viser, at der fra 1. oktober til 26. oktober er kommet 744 syriske asylansøgere til Danmark, hvilket er knap 1.200 færre end i september, hvor der kom 1.932 asylansøgere hertil fra Syrien.
Socialdemokraternes politiske ordfører, Ole Hækkerup (S), mener, at det blandt andet skyldes de varslede stramninger, selv om de endnu ikke er trådt i kraft.

Regeringen må nu altså erkende, at ændringer i udlændingepolitikken har indflydelse på, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark. Regeringen sagde det stik modsatte i november 2013. Her mente den daværende justitsminister, at det stigende antal asylansøgere ikke skyldes ændringer i asylpolitikken, men borgerkrigen i Syrien.

Liberal Alliance har dog ikke ændret mening. LA mener stadig, at det er vrøvl at sige, at ændringer i udlændingepolitikken har indflydelse på antallet af asylansøgere. Anders Samuelsen kalder det endda på månen.