Anders Samuelsen kritiserer dyrt håndværkerfradrag – Hans eget forslag er meget dyrere

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, har lovet at genindføre håndværkerfradraget.
Det har Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, flere gange skarpt kritiseret. Samuelsen mener, at det er en alt for dyr måde at skabe job på. Han henviser til, at håndværkerfradraget koster mellem 300.000 og 1 million kr. pr. skabt job.

Samuelsen har imidlertid et forslag, der er meget dyrere. LA vil bruge 41 mia. kr. på at forhøje personfradraget og indføre et nyt fradrag for betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Ifølge LA vil det skabe 10.000 job.
Udspillet er stadig en del af LA’s politik, eftersom det ligger på partiets hjemmeside. Førende økonomer udtaler i øvrigt, at LA med udspillet stikker blår i øjnene på vælgerne.

LA’s fradrag vil altså koste 4,1 mio. kr. pr. skabt job. Det er mindst fire gange dyrere end Venstres forslag om genindførelse af håndværkerfradraget.
Det er ikke så underligt, at vælgerne tre gange i træk har kåret Anders Samuelsen som Danmarks mest utroværdige toppolitiker.

Regeringen indfører nu bevogtning af S-togs-sporene, mens grænserne stadig er ubevogtede

I kampen mod kabeltyvene har Banedanmark nu sendt medarbejdere ud i S-togs-sporene om natten for at forhindre flere “angreb”, som transportminister Magnus Heunicke kalder det. Banedanmark er en statslig styrelse under Transportministeriet, så det er reelt regeringen, der har indført bevogtning af sporene, der i alt har en længde på 170 km.
Trods bevogtningen fortsætter tyverierne ufortrødent.

Regeringen vil altså gerne have bevogtning af 170 km togspor, mens de danske grænser stadig er ubevogtede. Det har de været siden november 2011, hvor regeringen sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance afskaffede grænsekontrollen.

Hvis regeringen i stedet indførte kontrol på selve grænsen, trådte ud af Schengen-samarbejdet og genindførte visumpligt for personer fra Baltikum og Østeuropa, så ville det i langt højere grad nedbringe kabeltyverierne. Det ville samtidig have andre positive effekter; såsom færre indsmuglede asylansøgere.
Men det vil regeringen ikke.

Hvad kommer regeringens spor-bevogtning i øvrigt til at koste? Skal brugerne af den kollektive trafik betale regningen via endnu højere billetpriser?
Billetterne er allerede steget med 11 % under Thorning-regeringen, selvom Helle Thorning-Schmidt sammen med Villy Søvndal inden valget lovede 40 procent billigere bus- og togbilletter.

LA-kandidat: V og DF’s udlændingepolitik er uanstændig

Steen Holm Iversen er folketingskandidat for Liberal Alliance. På Twitter er han kommet med flere opsigtsvækkende udtalelser.

Holm Iversen er tilhænger af, at LA har stemt for 20 af regeringens lempelser på udlændingeområdet, fordi det var det anstændige at gøre. Han kalder desuden Venstre og Dansk Folkepartis tone i udlændingedebatten for skinger, generaliserende og grænsende til det uanstændige. På spørgsmålet om, hvorvidt V og DF’s udlændingepolitik også er uanstændig, svarer Holm Iversen bekræftende. Han skriver:

Den generaliserer og straffer jo også (dem), der gerne vil bidrage både til samfundet som helhed og til demokratiet!

Holm Iversen er bestemt ikke den eneste LA’er, der mener, at DF er uanstændige. Folketingsmedlemmet Mette Bock har sammenlignet DF’s udlændingepolitik med kristenforfølgelser i Mellemøsten. Den nu tidligere formand for LA Ungdom, Rasmus Brygger, er utrættelig i sin kritik af partiet. Blandt meget andet har han slået sig sammen med DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, i et angreb på DF.

Når man sammenholder disse LA’eres afsky for DF med det faktum, at LA har stemt for 20 af regeringens udlændingelempelser, så er det meget svært at tro på, at en kommende borgerlig regering kan stramme udlændingepolitikken  sammen med LA. Det er et kæmpe problem, eftersom LA i øjeblikket står til at få de afgørende mandater.

Det er på tide, at de borgerlige vælgere, der vil stemme på LA, vågner op og tager de enorme problemer på udlændingeområdet alvorligt.

Opdatering:

På spørgsmålet “Bidrager somalierne og palæstinenserne gennemsnitligt set til samfundet?” svarer Steen Holm Iversen:

Jeg er ganske overbevist om der findes flere der bidrager end dem som ikke gør. Det gider medierne bare ikke skrive om!

Antallet af asylansøgere er firedoblet under Thorning

2011 var det sidste år med VKO’s stramme udlændingepolitik. Dengang kom der 3.806 asylansøgere til Danmark.
Nye tal
viser nu, at antallet i 2014 var oppe 14.815. Det er fire gange så mange – 3,9 gange for at være helt præcis – som i 2011.

Helt frem til august fastholdt Thorning-regeringen, at der “kun” ville komme 7.500 asylansøgere i 2014. Alligevel bliver det udlagt som en sejr, at det faktiske tal er dobbelt så højt. Det baseres på, at regeringen i oktober øgede skønnet til 20.000. Det bruger DR, TV 2 og stort set alle andre medier i skøn forening med regeringen til at erklære, at tallene er “lavere end ventet”. Underforstået: Det er en sejr for Thorning og co.

En del af stigningen skyldes asylansøgninger fra personer med syrisk pas. Hvorfor søger så mange syrere til Danmark? Kilder i politiet siger følgende:

Krigen i Syrien, og Skandinaviens ønske om at hjælpe ofrene, udnyttes af syrere, som i mange år har boet uden for Syrien. De ser deres chance for at komme til Danmark, og har helt styr på hvor mange penge, kommunen udbetaler til personer over 18 år.

Syrerne er ikke flygtet fra krig, og de kommer til Danmark, fordi de her kan få flest penge fra det offentlige. Det har rød blok sørget for ved at afskaffe starthjælpen, der under VKO bevirkede, at godkendte asylansøgere fik langt lavere ydelser end i dag.

Stigningen i asylansøger-antallet skyldes imidlertid ikke kun personer fra Syrien. Hvis man ser bort fra syrerne, så ser tallene således ud:
Antal asylansøgninger i 2011:   3.377
Antal asylansøgninger i 2014:   7.630

Selv hvis man renser tallene for syrere, er der altså stadig tale om mere end en fordobling fra 2011 til 2014. Medierne og det udlændingepolitiske slapperflertals påstande om, at stigningerne udelukkende skyldes borgerkrigen i Syrien, er derfor helt og aldeles usande.

(Artiklen blev justeret den 20. august 2015.)

Opdatering:

Asylchefen for Røde Kors i Bulgarien, Mariana Stoyanova, bekræfter den 10. marts, at Danmark er blevet mere attraktivt for asylansøgere pga. de høje ydelser her i landet:
Asylchef: Regeringen har gjort Danmark mere attraktivt for asylansøgere

Thorning på skammelig selvpromoverings-rejse til Sierra Leone

Asylansøgerne vælter ind i Danmark, samtidig med at det nationale beredskabsniveau er forhøjet til det højeste trin nogensinde pga. den muslimske terror i Europa.
Derfor burde det være en selvfølge, at Danmarks statsminister i denne tid havde skarpt fokus på landets indre sikkerhed.

Men nej. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har i stedet valgt at rejse til det vestafrikanske land Sierra Leone.
Alle med et minimum af indsigt i politik kan se, at Helle Thornings reelle motiv med rejsen er at promovere sig selv op til det kommende folketingsvalg. Hun vil gerne fremstå som den blonde, godhjertede og empatiske moderskikkelse, der trøster de stakkels sorte, syge og forældreløse børn. Mon ikke også hun medbringer en check på nogle ekstra millioner til Sierra Leone? Naturligvis betalt af de danske skatteydere.

De danske medier vil med meget stor sikkerhed lappe det hele i sig og servere de rørende billeder for vælgerne uden nogen form for kritisk vinkel. 80 % af de danske journalister stemmer på rød blok, så de vil gøre, hvad de kan for at hjælpe Helle Thorning med at bevare regeringsmagten.

Helle Thornings tur til Bilka var slem. Sierra Leone-rejsen bliver direkte skammelig.

Opdatering: Helle Thorning mødtes ikke med nogen syge børn på rejsen. Hun fik ikke lov af sygeplejerskerne i Sierra Leone. Det fremgik af TV 2 Nyhederne kl. 19, den 19. januar.

Samuelsen: LA stemte for at afskaffe grænsekontrollen, fordi den var ren symbolik

For to dage siden var der på Anders Samuelsens Facebook-side en diskussion om Liberal Alliances holdninger til grænsekontrol og indvandring. Om grænsekontrollen skrev LA’s leder:

LA har stemt for afskaffelse af grænsekontrollen (som alle ved var ren symbolik).

Samuelsen tager helt fejl. Kontrol på selve grænsen har en stor og reel effekt.
Et eksempel: Bliver en menneskesmuglers transport af asylansøgere stoppet på grænsen, så er den i sagens natur ikke inde i Danmark. Dermed vil asylansøgerne ikke kunne få asyl her i landet.

Havde VKO’s grænsekontrol stadig været gældende, så ville den med stor sandsynlighed have begrænset antallet af indsmuglede asylansøgere. Alligevel står Samuelsen og LA fast på den aftale om afskaffelse af kontrollen, som de indgik med regeringen og Enhedslisten.

LA’s holdning til grænsekontrol er desværre stadig udtryk for grænseløs naivitet.

LA hykler i kampen mod terror

I 2013 kom det frem, at USA’s efterretningstjenester har stoppet mere end 50 terrorangreb rundt omkring i verden siden 2001.
I går forhindrede politi og sikkerhedstjenester et terrorangreb i Belgien.

De vestlige sikkerhedstjenesters arbejde bliver sværere og sværere. Det illustreres bl.a. af tal fra Storbritannien, der viser, at antallet af terrorforsøg er steget, samtidig med at forsøgene er blevet mere alvorlige.
Det har to årsager:

  1. En voksende procentdel af muslimerne i Vesten bliver radikaliserede.
  2. Procentdelen af muslimer i de vestlige samfund bliver ved med at vokse.

Derfor er det hyklerisk, når Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, roser politi og efterretningstjenester for at stresse muslimske terrorister. LA er nemlig medansvarlig for, at procentdelen af muslimer i Danmark bliver ved med at vokse. LA har stemt for 20 ud af regeringens 31 lempelser på udlændingeområdet. Disse lempelser har bevirket, at indvandringen til Danmark fra muslimske lande er steget.

Ønsker man som vælger at bekæmpe muslimsk terrorisme, bør man derfor undlade at stemme på det udlændingepolitiske slapperflertal, der udgøres af rød blok og LA.

Regeringen vil forbedre den grænsekontrol, som den selv har afskaffet

Regeringen siger nu igen, at den vil forbedre grænsekontrollen.
Det er noget af en kovending, eftersom regeringen som noget af det første, efter den kom til magten i 2011, afskaffede grænsekontrollen sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance. Fra juli 2012 til oktober 2014 har regeringen undladt at bruge retten til grænsekontrol, selvom det har været tilladt inden for Schengen-reglerne.

Det er selvfølgelig det nært forestående folketingsvalg, der spiller ind. Asylansøgerne vælter ind i Danmark, samtidig med at muslimer udøver mere og mere terror rundt omkring i verden. Derfor prøver regeringen igen desperat at signalere – ligesom den forsøgte via statsministerens seneste åbningstale –  at den har styr på rets- og udlændingepolitikken.

Når man nærlæser regeringens udsagn, så fremgår det imidlertid, at regeringen stadig ikke ønsker kontrol på selve grænsen. Dermed kan menneskesmuglere fortsat uhindret transportere asylansøgere ind i Danmark ved at krydse den dansk-tyske grænse. Selvom nogle af disse transporter bliver opdaget af dansk politi, så kan asylansøgerne alligevel få ophold her i landet, fordi de er inde i Danmark.

Alt i alt er det et utilstrækkeligt udspil fra en inkompetent og desperat regering.

Mette Bock: Inger Støjberg bør ikke kritisere Jyllands-Postens selvcensur

Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, har kritiseret, at Jyllands-Posten ikke bringer de omstridte karikaturtegninger fra Charlie Hebdo.
Det har fået Mette Bock, folketingsmedlem fra Liberal Alliance, til at skrive på Facebook:

Når Støjberg kritiserer JP for ikke at bringe tegninger i disse dage, forstår hun ikke, hvad pressefrihed er.

Det er decideret usandt. Støjberg vil ikke bestemme, hvad JP skal skrive eller ikke skrive, men hun har naturligvis lov til at bruge sin ytringsfrihed til at kritisere avisens selvcensur.

Sandheden er, at Mette Bock altid har været modstander af tegninger, der kritiserer islam. Da hun under Muhammed-krisen var chefredaktør for Jydske Vestkysten, kritiserede hun adskillige gange JP for at bringe Muhammed-tegningerne. Hun skrev bl.a.:
“Det er svært at se, at det kan genere os danskere, at muslimer anser det for syndigt at afbilde profeten Muhammed.”

I 2010 skrev hun om Muhammed-tegningerne:
Efterfølgende kunne vi som borgere – med god ret – kritisere beslutningen, af den indlysende grund at trykningen af tegningerne fik debatten om tros-og kulturmøder til at flytte et helt forkert sted hen: I stedet for at diskutere sharia og kvindeundertrykkelse kom vi til at diskutere tegninger og et islamisk billedforbud, som på ingen måde kan udgøre en trussel for liberale demokratier.”

Mette Bock har altså gentagne gange opfordret til selvcensur, når ytringsfriheden bruges til at kritisere islam. Nu støtter hun JP’s selvcensur og kritiserer Inger Støjberg for at benytte sig af ytringsfriheden.
Mette Bock er bestemt ikke Charlie Hebdo.

LA’s Mette Bock efter terrorangreb: Rigtig mange muslimer er helt fredelige mennesker

Som reaktion på terrorangrebet i Paris skriver Mette Bock, folketingsmedlem fra Liberal Alliance, et Facebook-indlæg, hvor hun sammenligner islamistisk ekstremisme med bl.a. nazistisk og fascistisk ekstremisme.
Herefter skriver Mette Bock i en kommentar:

De ekstremistiske idioter skal ikke få lov at skygge over, at rigtig mange muslimer er helt fredelige mennesker.

Mette Bock fremkommer dermed med den sædvanlige kulturradikale automatreaktion: Terrorangrebet har ikke noget at gøre med islam og muslimer, fordi de fleste muslimer er fredelige.
Det er en yderst tvivlsom påstand. Det er rigtigt, at det er de færreste muslimer, der rent fysisk skaber ufred, men der findes andre måder at stifte ufred på.

Ifølge en undersøgelse lavet af professor Ruud Koopmans mener 65 % af muslimerne i Europa, at shariaen står over landets love. 65 % af muslimerne er altså fjendtlige over for lovgivningen i deres respektive europæiske lande og er dermed også fjendtlige over for de frihedsrettigheder, der er grundlaget for al europæisk lovgivning.

Mette Bock og LA er øjensynligt hoppet på myten om islam som fredens religion. Desværre er mange af LA’s vælgere hoppet på en anden myte; nemlig den om, at LA har en stram politik, når det drejer sig om islam og indvandring.

Opdatering: Det står direkte i Koranen, at de, der krænker Allah og hans udsending (Muhammed), skal dræbes:

Sura 33, vers 57:
“De, der krænker Gud og Hans udsending, dem forbander Gud i det dennesidige og det hinsidige. Han har beredt dem en forsmædelig straf.”

Sura 33, vers 61:
(fortsættes fra foroven) “Med en forbandelse over sig vil de, hvor som helst man finder dem, blive pågrebet og dræbt på stedet.”

Man kan søge i en dansk oversættelse af Koranen her: http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/search/