LA: Flygtninges og indvandreres familier er velkomne i Danmark

Liberal Alliance genlancerer nu sin udlændingepolitik i et forsøg på at virke stramme på området op til det nært forestående folketingsvalg. Det lykkes dog ikke særligt godt. Vedrørende familiesammenføringer skriver LA:

Danskeres, flygtninges og indvandreres nære familie er velkommen i landet. Man skal kunne gifte sig med den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet.

Det betyder, at LA vil afskaffe 24-års-reglen for familiesammenføringer. Det har længe været partiets politik. Det vil selvfølgelig betyde endnu flere familiesammenføringer end i dag. Antallet er ellers steget med 97 % fra 2011 til 2014, fordi LA sammen med rød blok afskaffede pointsystemet.

Opdatering: Regeringen forventer 11.000 familiesammenføringer i 2015. Det vil i givet fald være en stigning på hele 279 % fra 2011 til 2015.

LA skriver så, at de familiesammenførte ikke skal have adgang til sociale ydelser i de første fem år. Sådan er det dog allerede i dag. Den herboende ægtefælle skal forsørge sin udenlandske samlever.
LA’s forslag betyder, at f.eks. en somalier kan komme til Danmark som 18-årig og få overførselsindkomst som 23-årig. En klar lempelse i forhold til de nuværende regler.

Partiet ønsker desuden, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring. LA vil imidlertid kompensere for udgiften til denne forsikring via en skattelettelse, der kun gives til indvandrere.

På familiesammenføringsområdet er LA’s politik derfor en klokkeklar lempelse. Det bliver yderst svært for VKO at indføre stramninger, hvis blå blok får flertal efter næste valg.