Europas regeringer opmuntrer til invasion fra Afrika og Mellemøsten

Den Store Danske Encyklopædi definerer invasion som følger:

indtrængen på fremmed område

Det er netop en indtrængen på fremmed område, som Europa i større og større omfang bliver udsat for. Senest er det kommet til udtryk i Calais, hvor hundredvis af ulovlige emigranter for tredje nat i træk har forsøgt at storme Eurotunnelen og dermed også grænsen til Storbritannien.

Tæt på Calais har emigranterne bygget en interimistisk by med omkring 4.000 indbyggere. De franske myndigheder vil bruge ca. 3,7 mio. kr. (500.000 euro) på at installere vand og elektricitet i byen. Dermed belønner den franske regering de invaderende emigranter og vil sandsynligvis tiltrække endnu flere.

Calais er bare et enkelt iøjnefaldende eksempel. I Italien og Grækenland nægter regeringerne konsekvent at forsvare deres egne lande mod den tiltagende invasion fra Afrika og Mellemøsten. Italien råder over militært personel på i alt 221.000 personer, mens tallet for Grækenland er på 389.000.

Derfor er det naturligvis muligt for disse to lande at beskytte deres grænser. De gør det bare ikke. Italien hjælper endda de ulovlige emigranter ved at samle dem op ude på havet.
Det er ikke så underligt, at den italienske befolkning i stigende grad gør oprør mod invasionen.

Italien og Grækenland lader sig villigt bruge som trinbræt for emigranterne, der for de flestes vedkommende ønsker at rejse længere mod nord for at søge asyl. Regeringerne i Nord- og Vesteuropa beskytter heller ikke deres egne grænser, men opmuntrer tværtimod asylansøgerne ved at belønne dem med alskens sociale ydelser, når deres ansøgninger er blevet godkendt.

Europas befolkninger trænger i høj grad til regeringer, der vil forsvare deres respektive lande.

DF fører ansvarlig økonomisk politik i kommunerne

Overskriften kunne også have heddet: “DF tager ansvar, når der skal træffes svære beslutninger i kommunerne”.
I stedet vælger Politiken overskriften: DF er med til at skære massivt i ældrepleje i kommunerne.
Både TV Avisen og TV 2 Nyhederne fulgte op på Politikens artikel med indslag, der anklagede partiet for løftebrud ang. de kommunale budgetter gældende for 2015.

Selvfølgelig er det i orden at lave kritisk journalistik rettet mod DF, men det skal foregå på et faktuelt grundlag.

For det første: Er der reelt tale om ældreforringelser, eller har en stor del af kommunerne effektiviseret, således at borgerne får den samme service i ældreplejen til færre penge? Det har medierne ikke undersøgt. De bruger som sædvanlig den præmis, at færre udgifter automatisk er lig med dårligere service.

For det andet: Kommunerne havde en bunden opgave, da de skulle lægge deres budgetter for 2015. De kunne ikke skaffe flere penge ved at hæve skatten, fordi det forhindrede kommuneaftalen (side 3) mellem Kommunernes Landsforening og SR-regeringen.
Når DF har stemt for kommunale budgetter med færre penge til ældreområdet, har partiet så forhindret endnu større nedskæringer ved at tage ansvar og deltage i forhandlingerne? Det har medierne heller ikke undersøgt.

For det tredje: Kommunernes udgifter til “flygtninge” er steget voldsomt fra 2014 til 2015. I hvor høj grad har det presset kommunerne til at skære i bevillingerne til de ældre? Det har medierne heller ikke undersøgt.

Mediernes formidling af denne sag har dermed ikke meget at gøre med seriøs og kritisk journalistik. Det minder mere om endnu et forsøg på at sværte DF.

Merkels vanvittige plan: Vi skal have en økonomisk EU-regering

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, udtalte for tre dage siden:

Vi har brug for en økonomisk (EU-)regering, som vi ofte har foreslået sammen med Frankrig.

Den tyske stat har mistet 647 milliarder kr. (87 mia. euro) i forsøget på at redde Grækenland. Hertil skal så lægges alle de ekstra milliarder, som Grækenland får med den nye redningspakke, der er ved at blive forhandlet på plads.
Ydermere hæfter Tyskland for hele 3.730 mia. kr. (500 mia. euro) i forbindelse med forskellige redningspakker.

Alligevel vil Merkel have mere EU. Tyskland og Frankrig påstår, at forslaget om en økonomisk EU-regering  – der faktisk er et gammelt udspil fra 2011 – vil skabe balance i euro-landenes budgetter.

Det er selvfølgelig ren utopi. Reglerne om budgetdisciplin i EU er gang på gang blevet brudt; især af de store lande. Det har aldrig fået nogen konsekvenser. Det vil en økonomisk EU-regering ikke ændre på. Det vil tværtimod betyde endnu større tab for de tyske skatteydere.

Derfor er Merkels plan rent vanvid.

DR manipulerer igen: Unge bosniere er en integrations-succes – Det samme kan ske for syrerne

I TV Avisen 18.30 kunne man i dag se dette indslag, hvor unge bosniere påstås at være en integrations-succes. Påstanden baseres på, at en større procentdel af unge bosniere er indskrevet på en videregående uddannelse ift. unge danskere.

Det er imidlertid ret ligegyldigt, hvor stor en procentdel der er indskrevet på en uddannelse. Det er langt vigtigere, hvor stor en procentdel der færdiggør deres uddannelse. Det fortæller DR pudsigt nok ikke noget om.
Mon ikke TV Avisen havde berettet om denne procentdel, hvis den havde kunnet underbygge indslaget?

Som Morten Uhrskov gentagne gange har dokumenteret, så færdiggør langt færre ikke-vestlige efterkommere deres uddannelse sammenlignet med etniske danskere. Procentdelen for efterkommerne er stagneret siden 2011 og er endda faldet en smule.
Om dette også gælder bosnierne vides som sagt ikke, men det er ganske sandsynligt.

Det bliver dog endnu værre.
Til sidst i indslaget påstås det, at de unge bosnieres integrations-succes – som meget vel kan være ikke-eksisterende – kan kopieres af de syriske “flygtninge”, der i denne tid vælter ind over de danske grænser.
“De har en rigtig god kulturel bagage med sig,” siger DR’s såkaldte ekspert om syrerne. Vi skal bare give dem tid …
Ifølge Danmarks Statistik har kun 22,8 % af syrerne et job. Det kan ses her på side 44.

Den allervigtigste indformation er gemt til de allersidste sekunder af indslaget: 6 ud af 10 bosniere mellem 40 og 64 år står uden for arbejdsmarkedet!

Igen igen er der altså tale om ren manipulation, når DR beretter om udlændinge og udlændingepolitik.

Opdatering:

Emil Kirkegaard har efterfølgende analyseret, hvordan bosnierne i Danmark klarer sig mht. kriminalitet, indkomst, uddannelse og brug af offentlig forsørgelse. De klarer sig ganske dårligt og underpræsterer f.eks. sammenlignet med personer fra Etiopien og Uganda.

Ifølge Kirkegaard tyder alt på, at de unge bosniere også klarer sig skidt, når det drejer sig om uddannelse.

EU er kommet langt tættere på sammenbrud

Sandsynligheden for et sammenbrud af EU er i hastig stigning. Det skyldes den store gæld i eurozonen og den enorme tilstrømning af såkaldte flygtninge.

Det største problem i eurozonen er ikke Grækenland. Det er landets økonomi ikke stor nok til. Problemet er Spanien, Italien og Frankrig. Disse tre lande er også enormt forgældede samtidig med, at deres økonomiske betydning hver især er langt større end Grækenlands. Ydermere øges deres gæld konstant.

De tre lande kan i princippet stadig nå at få styr på økonomien med de rette reformer og nedskæringer, men viljen er ikke tilstede. Hverken hos politikerne – der er bange for ikke at blive genvalgt – eller hos befolkningerne, der er trætte af og vrede over deres politikeres brudte løfter.
Sandsynligvis vil partier i stil med græske Syriza derfor på et tidspunkt vinde magten i de tre lande. For Spaniens vedkommende kan det meget vel ske allerede til november i form af Podemos.

Spanien, Italien og Frankrig vil derfor formentlig inden for en årrække gå konkurs og forlade eurozonen. Inden da vil der have været mange skænderier og forhandlinger i EU-regi. Desuden vil der uden tvivl have været vedtaget flere utilstrækkelige hjælpepakker, der vil have øget gælden hos de andre EU-lande.
Det kan næsten kun ende i kaos og EU’s opløsning.

Sammenbruddet truer også fra en anden kant. Som Poul Christian Matthiessen, professor, dr. polit., og Gunnar Viby Mogensen, dr.phil, har forklaret, så vil det fra Afrika og Mellemøsten i de kommende år vælte ind i Europa med emigranter, der fejlagtigt betegnes som flygtninge.

EU har gjort situationen værre ved at insistere på Schengen og det grænseløse Europa. Man forsøger at løse problemet ved at tvangsfordele de udgiftskrævende og overgennemsnitligt kriminelle emigranter til alle EU-landene. Desuden vil den fælles retspolitik i EU forhindre de enkelte lande i at stramme udlændingepolitikken.
Alt dette vil naturligvis få EU-modstanden til at vokse gevaldigt og vil sandsynligvis også føre til et sammenbrud af EU.

EU bryder ikke sammen næste måned eller næste år, men om 10-15 år kan unionen meget vel være stendød. Denne gang for alvor.

I valgkampen ville S stramme – Efter valget klynker de over blå bloks stramninger

I valgkampen lovede Socialdemokraterne gang på gang, at de ville stå fast på en stram udlændingepolitik og gjorde en dyd ud af at fortælle, at SR-regeringen havde strammet de danske asylregler for første gang i 12 år.

Efter valget har blå blok strammet reglerne på asylområdet, men nu er S pudsigt nok imod stramninger og klynker over risikoen for fattige flygtningebørn.

Man kan se det for sig: Fattigdomsflygtninge, der flygter ud af Danmark…

De “flygtninge”, der bliver i Danmark, får det rigtigt hårdt. De mister nemlig retten til fem ugers ferie.

Sikke dog en hjerteløshed af de borgerlige. Når en “flygtning” nu har gået og lavet ingenting i flere måneder i træk, så trænger vedkommende selvfølgelig hårdt til ferie …