Danske skolebørn tvinges til at integrere asylbørn

På Tinglev Skole skal de danske skolebørn integrere byens asylbørn allerede fra dag ét. Skolens leder, Lars-Morten Egelund, udtaler, at det er lykkedes at skabe

(…) et slags børnefællesskab, hvor børn integrerer børn.

Det samme sker på landets andre folkeskoler; dog ikke fra dag ét, men efter tre til seks måneder, når asylbørnene har lært lidt dansk.

Ydermere er de danske børn tvunget til at medvirke, fordi det foregår som en del af undervisningen i de kreative fag såsom musik og idræt. Muslimske elever kan nægte at deltage i lejrture og kristendomsundervisning, men danske elever kan ikke nægte at udføre dette integrationsarbejde.

Det er derfor de facto ulønnet børnearbejde. Det bekymrer dog ikke de kulturradikale bagmænd fra henholdsvis Røde Kors og folkeskolen. Tværtimod frydes de over, at de danske børn på denne måde kan indoktrineres med multikulturens lyksaligheder i en meget tidlig alder. Se et eksempel i denne video.

Kommunerne er efter al sandsynlighed også glade for ordningen, eftersom det er kommunerne, der afholder udgifterne til asylbørnenes skolegang. De udgifter bliver jo reduceret, når de danske skolebørn leverer gratis arbejdskraft.

For mange nye konservative partier kan forære Mette Frederiksen magten

Pernille Vermund, Peter Seier Christensen og Svend Pedersen danner et nyt konservativt parti med navnet “Vi Konservative”. Umiddelbart lyder det lovende, eftersom disse tre personer alle har ytret ønsket om en langt strammere udlændingepolitik.

Det giver dog også et stort problem. Mindst fire nye partier med nationalkonservative dagsordener vil stille op til Folketinget: Udover det omtalte “Vi Konservative” er det “Dansk Samling”, “Danskernes Parti” og Stop Islamiseringen Af Danmark”.

Til næste folketingsvalg vil det være muligt for nye partier at indsamle vælgererklæringer via internettet. Det vil gøre det langt nemmere at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Hvis alle fire partier kommer på stemmesedlen, så vil det efter al sandsynlighed resultere i et stort stemmespild.

Både i 1988 og 1990 havde blå blok magten efter et folketingsvalg, selvom rød blok fik flere stemmer. Det skyldtes, at flere røde partier ikke kom over spærregrænsen på 2 %. Det samme med omvendt fortegn kan sagtens ske ved næste valg:
De mange nye konservative partier kan forære Mette Frederiksen magten.

Derfor må og skal det være muligt, at de nationalkonservative og nationalliberale partier i Danmark slutter sig sammen i en paraplyorganisation, således at kun denne ene organisation stiller op til Folketinget. Man bør kunne enes om følgende seks punkter:

  • Danmark skal ud af EU
  • Danmark skal udtræde af konventionerne
  • Et totalt stop for tildelingen af asyl
  • Effektiv bevogtning af de danske grænser
  • En markant reducering af de samlede offentlige udgifter
  • En markant reducering af skattetrykket

Tør DF stemme for finansloven uden en aftale om grænsekontrol?

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sagde i sin årsmødetale:

Danmark skal (…) genindføre grænsekontrol. Og det haster!

Det er bare et ud af mange eksempler på, at DF har gjort grænsekontrollen til deres absolutte topprioritet. Det har skabt store forventninger hos både baglandet og vælgerne. Tør DF stemme for finansloven uden en aftale, der garanterer indførslen af grænsekontrol?

Spørgsmålet kompliceres af, at der findes to forskellige former for grænsekontrol.

Den klassiske: Kontrol på selve grænsen
Det er denne form, som Tyskland for nylig har indført. Ifølge det tyske indenrigsministerium har det bevirket et tydeligt fald i antallet af “flygtninge”, der kommer ind i landet.
Hvis den klassiske form indføres i Danmark, kan “flygtningene” stoppes på grænsen og sendes tilbage til Tyskland. Det vil betyde færre asylansøgere.

Den moderne: Kontrol i grænseområdet
Ifølge Dansk Told & Skatteforbund vil denne form medføre, at man vil stoppe flere “flygtninge”, der opholder sig uden opholdsgrundlag i grænseområdet. Mange af dem vil søge asyl i Danmark, selv om de oprindeligt blot var på gennemrejse til eksempelvis Sverige. Det vil betyde flere asylansøgere.

DF’s risikable strategi

Det er altså helt afgørende, hvilken form for grænsekontrol der bliver indført.
Den klassiske er der ikke flertal for i Folketinget. Det synes der derimod at være for den moderne. F.eks. er Socialdemokraterne tilhængere af denne model.

Derfor taler meget for, at der bliver vedtaget en delaftale om moderne grænsekontrol i forbindelse med finansloven. DF vil derefter stemme for den samlede finanslov. Partiet vil bl.a. begrunde sit ja med, at man har fået en sejr på spørgsmålet om grænsekontrol.

Det er imidlertid ganske risikabelt, eftersom den moderne grænsekontrol sandsynligvis vil give flere asylansøgere. DF vil have et medansvar for dette, hvilket kan give store problemer med baglandet såvel som med vælgerne.

Kom nu, Jalving og co. – Danmark har brug for et parti til højre for DF

DF’s nyeste udspil tydeliggør nødvendigheden af et nyt parti, der både på udlændingeområdet og på det økonomiske område ligger til højre for DF.

Dansk Folkeparti er nu villige til at tage imod flere flygtninge. Men partiet stiller en klar betingelse: De skal bo på statscentre – og senere rejse hjem igen.

Det er en stramning i forhold til den nuværende danske udlændingepolitik. Netto vil der med DF’s forslag komme færre asylansøgere, fordi de ikke kan få permanent ophold.
Der er dog også mange uklarheder i udspillet. Vil “flygtningene” stadig have ret til både overførselsindkomster og familiesammenføringer?

Forslaget er dog under alle omstændigheder også en lempelse af DF’s hidtidige udlændingepolitik. I april udtalte partiets integrations- og udlændingeordfører, Martin Henriksen, at “flygtninge”, der kom til Danmark, skulle nægtes asyl og sendes retur.

DF’s udspil skal ses som et taktisk træk, der imødekommer vælgernes holdningsændring. Et flertal af danskerne mener nu, at vi bør give opholdstilladelse til flere “flygtninge”.

Partiet risikerer dog også at skubbe de vælgere væk, der stadig ønsker en meget stram udlændingepolitik. Mange af disse vælgere er dybt borgerlige af overbevisning og har stemt på DF på trods af store betænkeligheder ved partiets røde økonomiske politik. De kan blive desillusionerede og ende som sofavælgere. Det vil i givet fald styrke rød blok.

Et nyt parti

Derfor har Danmark brug for et parti, der både på udlændingeområdet og på det økonomiske område ligger til højre for DF. I januar 2015 viste en meningsmåling, at 13 % af vælgerne savnede et sådant alternativ.
Der er en del, der mener, at det parti skal være Dansk Samling, der har Morten Uhrskov Jensen som landsformand.

Morten Uhrskov er meget intelligent og er på skrift en dygtig debattør, men som spidskandidat for et politisk parti er han efter min mening uegnet: Han mangler fuldstændig skærmtække, han har udseendet imod sig, han virker brysk og vil derfor skræmme mange vælgere væk.
Det er både trist og uretfærdigt, at nutidens vælgere reagerer på den måde, men det er ikke er desto mindre en virkelighed, som et nyt parti må forholde sig til.

Det bedste ville derfor være, hvis Mikael Jalving kunne overtales til at blive Dansk Samlings spidskandidat. Han har alt, hvad der kræves: De rette holdninger, intelligens, skærmtække og debatevner. Hvis man ydermere kunne få personer som Eva Selsing, Torben Mark Pedersen og Kasper Støvring med som kandidater, så ville man have et parti, der havde meget store chancer for at komme ind i Folketinget.

Enhedslisten kalder sig EU-modstandere, men støtter samtidig EU’s krav om flygtningekvoter

Enhedslisten kalder ofte sig selv for Folketingets eneste modstanderparti, når det drejer sig om EU. I Enhedslistens principprogram står da også:

“Derfor er Enhedslisten stærke modstandere af EU og støtter en dansk udmeldelse såvel som en nedlæggelse af EU og oprettelsen af et socialt og grønt demokratisk samarbejde i stedet.”

Ikke desto mindre siger partiets politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, til Ritzau, at hun er stor tilhænger af EU-Kommissionens krav om, at EU-landene skal fordele 160.000 “flygtninge” mellem sig. Hun uddyber på Facebook:

Det er helt uforståeligt, at regeringen ikke ønsker at være med i en akut fordeling af de 160.000 flygtninge i Europa. Og endnu mere katastrofalt er det, at Støjberg og co. afviser at være med i en permanent europæisk fordelingsnøgle.

Når EU kommer med forslag om at åbne grænserne for “flygtningene”, så forsvinder Enhedslistens EU-modstand altså som dug for solen.
Det er hykleri af værste skuffe.

Kulturradikales praksis: Hold Danmark moralsk rent – følg en flygtning til grænsen

Flere hundrede af de udlændinge, som siden søndag er kommet til Danmark som flygtninge eller migranter, er forsvundet sporløst fra de danske myndigheder. Politiet har fået forlydender om, at der har været flere private borgere, der har fragtet en del af udlændingene videre til Sverige.

En af disse borgere er den 61-årige Poul Nielsen, der udtaler, at “det var det rigtige at gøre”. Lignende kulturradikale og moralsk baserede begrundelser kommer fra andre private menneskesmuglere.

For en del år siden var det populært at sige: “Hold Danmark rent – følg en svensker til færgen”.
En lettere omskrivning af denne talemåde er en rammende beskrivelse for de kulturradikales praksis med at smugle migranter: “Hold Danmark moralsk rent – følg en flygtning til grænsen”.

Det er både ironisk og grotesk, at disse kulturradikale menneskesmuglere rent faktisk gør Danmark en stor tjeneste. De formindsker nogle af de problemer, som den manglende grænsekontrol har forvoldt. Når migranter smugles ud af landet, så ligger de jo ikke længere Danmark til last.

PS: I den forbindelse er et lille reklameindslag på sin plads:
Looking for a price worthy and quick route over the Baltic Sea? Want to avoid long driving and searching for a straight and convenient way to Sweden? Then Rostock is the right route for you!

Rostock – Trelleborg

Her er en fælles europæisk løsning: Et totalt stop for asyl og en militær bevogtning af de ydre grænser

I medierne bliver der konstant talt om behovet for “en fælles europæisk løsning på flygtningekrisen”.

Det er jeg i princippet enig i, men der er kun én løsning, der vil virke. Den består af to punkter:

  1. Alle europæiske lande skal indføre et totalt stop for tildeling af asyl. Ingen undtagelser.
  2. Militær bevogtning af Europas ydre grænser. Alle midler skal tages i brug for at forhindre migranter i at overskride grænserne.

Jeg har dog stærkt på fornemmelsen, at det ikke lige er den løsning, som medierne har i tankerne…

LA-politikere ønsker flere moskéer

Villum Christensen er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Han er også medlem af byrådet i Slagelse Kommune.
Han ønsker sig en ny moské i Slagelse. Efter et flertal i byrådet sagde nej til det oprindelige placeringsforslag ang. den ny moské, udtaler Villum Christensen:

(…) jeg mener faktisk helt oprigtigt, at vi skal hjælpe de her mennesker med at finde et nyt sted at være. Og det ville da også være underligt, hvis det ikke kunne lade sig gøre.

Han er ikke den eneste LA-politiker, der ønsker sig en ny moské.
Det Islamiske Trossamfund­ vil indsamle 80 millioner kroner blandt danske muslimer til en moské i København. Medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune, Lars Berg Dueholm (LA), siger den 23. juni om moskéen:

(…) København er multietnisk. Og når en by er multietnisk, skal der selvfølgelig være plads til, at forskellige grupperinger kan udfolde sig, som de ønsker det. Akkurat som der er en ortodoks kirke og en synagoge, skal der også være plads til en eller flere moskeer.

Citat Søren Hviid Pedersen: “LA ved man altid hvor man har i værdipolitikken, nemlig langt til venstre!”

LA svigter blå blok og skaber et alternativt udlændingepolitisk flertal

I 1980’erne fandtes der et alternativt sikkerhedspolitisk flertal i Folketinget.
Den borgerlige firkløverregering (C, V, KF, CD) var i mindretal i flere sikkerhedspolitiske spørgsmål, idet støttepartiet Det Radikale Venstre delte Socialdemokratiets og venstrefløjens syn på sikkerhedspolitikken, men samtidig ikke ønskede at vælte regeringen.

Den samme situation er nu opstået i 2015 mht. udlændingepolitikken.

Venstre-regeringen vil genbehandle 2.750 sager om statsborgerskab. Det er Liberal Alliance stærk modstander af og kalder det “uanstændigt”. Alle partierne i rød blok er enige med LA.
Til Politiken udtaler LA’s indfødsretsordfører, Leif Mikkelsen, at partiet vil blokere genbehandlingen. LA har flertal sammen med rød blok og vil bruge dette flertal til at tildele statsborgerskab til ca. 2.500 personer.

Regeringen er derfor nu i mindretal på udlændingeområdet, idet støttepartiet Liberal Alliance deler rød bloks syn på udlændingepolitikken. Men LA ønsker ikke at vælte regeringen.
Dermed har LA skabt et alternativt udlændingepolitisk flertal.

LA svigter blå blok og fortsætter den politik, som partiet førte under SR-regeringen. Her stemte LA for hele 20 af rød bloks lempelser på udlændingeområdet.