Bilka-Mohamad ønsker ikke at være dansker

11841048-bilka

Den 17-årige Mohamad Al Jawerheri blev angiveligt presset til at sige sit job i Bilka op efter en Facebook-diskussion om islam.
Man kan læse Facebook-tråden her.

Problemet med Mohamad Al Jawerheris ytringer er ikke hans konstante provokationer; f.eks. hehehehehe”. Problemet er, at han tydeligvis ikke ønsker at blive dansker (ikke at forveksle med dansk statsborger). Han skriver flere gange:

I får os aldrig ud.

“I” betyder i denne sammenhæng danskerne, mens “os” betyder muslimerne. Dermed fortæller Mohamad Al Jawerheri, at det at være dansker og det at være muslim er to forskellige og uforenelige ting. Selvom han gerne vil blive i Danmark til evig tid, ønsker han ikke at være dansker. Det er yderst problematisk.

Mohamad Al Jawerheris holdning deles af det store flertal af indvandrerne. Meget få vil kaldes danskere, og det er rent faktisk dem, der er født og opvokset i Danmark, der nødigst vil kaldes danskere. Det fremgår af en undersøgelse, som magasinet Samspil har lavet i samarbejde med analyseinstituttet Catinet.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, De Radikales Sofie Carsten Nielsen og diverse andre kulturradikale politikere hylder ikke desto mindre Mohamad Al Jawerheri. Dermed viser disse politikere, at de endnu en gang ikke har forstået noget som helst, når det handler om islam.

Antallet af ikke-vestlige personer er syvdoblet siden 1983

20081201-205814-pic-510631141

I 1983 vedtog Folketinget en udlændingelov, der på daværende tidspunkt var den mest liberale i verden. Der tales ofte om dens store betydning, men der nævnes stort set aldrig konkrete tal. Lad os derfor se på et par enkelte.

Ved vedtagelsen af udlændingeloven var det samlede antal af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ifølge Danmarks Statistik på 59.936 personer (link, side 16).

Pr. 1. januar 2015 er antallet steget til 290.333 + 132.927 = 423.260 personer (link, side 11). Antallet af ikke-vestlige personer er altså syvdoblet siden 1983.
Tallet er reelt set endnu højere, fordi 3.-generationsindvandrere kategoriseres som personer med dansk oprindelse, hvis blot én af forældrene har fået dansk statsborgerskab.

Kriminalitet

Personer fra muslimske lande er i gennemsnit langt mere kriminelle end resten af befolkningen (link, side 101). Derfor har en syvdobling af antallet af ikke-vestlige personer naturligvis haft en indflydelse på kriminaliteten.

Det samlede antal af anmeldte straffelovsovertrædelser er faktisk faldet en smule siden 1983. Det skyldes, at de oprindelige danskeres kriminalitetsrate er faldet markant.

Imidlertid er f.eks. antallet af voldssager mere end fordoblet.
Antallet af anmeldte voldsforbrydelser lå i 1983 på 7.709 (link, side 39). I 2014 var antallet på 17.086 (link, side 71).

Flere tal

Man kan se langt flere interessante tal i:
Indvandrere i Danmark 2015

Den hårde kriminalitet er steget igen – Justitsministeren og medierne: Danmark er blevet tryggere

Jeg lavede i februar denne opgørelse, der viste, at den hårde kriminalitet var steget fra 2012 til 2014.

De senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik viser, at den hårde kriminalitet nu igen er steget. Stigningen er foregået i de seneste fire kvartaler sammenlignet med den samme periode året før:

Stigning i den hårde kriminalitet

Antallet af anmeldte seksual- og voldsforbrydelser er steget en anelse, mens salg af narkotika mv. er faldet en smule. Samlet set er den hårde kriminalitet steget med 0,4 %.
Der er kun tale om en meget lille stigning, men det er ikke desto mindre en stigning af et kriminalitetsniveau, der var meget højt i forvejen.

Manipulation

Justitsminister Søren Pind forsøger imidlertid at give et helt andet billede af situationen. På baggrund af den seneste offerundersøgelse udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor udtaler Søren Pind i dag, den 19. december:

Det skal være trygt at være dansker, og derfor er det også glædeligt at konstatere, at stadig færre bliver udsat for kriminalitet.

Berlingske skriver på baggrund af Justitsministeriets undersøgelse:
Danmark er blevet tryggere at leve i
Ritzau har en artikel med næsten identisk indhold.

Både justitsministeren og medierne påstår altså, at Danmark er blevet tryggere, selvom den hårde kriminalitet er steget.
Hvis danskerne kendte sandheden, ville de næppe være enige.

Hærværk mod asylcenter gav 18 måneders ubetinget fængsel – Indvandreroverfald med jernkæder gav to måneder

En 26-årig mand blev i går, den 17. december, idømt 18 måneders ubetinget fængsel for gentagende hærværk mod Lyngbygaard Asylcenter tæt på Grenå. Dommen blev blandt andet givet på det grundlag, at hærværket havde et etnicitetsmotiv.

Juleaften 2014 blev kæresteparret Nanna Skovmand og Mads Schøllhammer overfaldet af en gruppe bestående af unge indvandrere. Overfaldet var så groft, at parret måtte på Rigshospitalets traumecenter, hvor de tilbragte 10 timer. De blev bl.a. tævet med flasker og jernkæder.
Læs mere om Nanna-sagen her og her.

I juni 2015 blev tre af de unge indvandrere bag overfaldet idømt henholdsvis et års fængsel samt ti måneders fængsel, hvoraf kun to af månederne var ubetingede i alle tre tilfælde.

Uretfærdige domme

Hvis en dansker udfører hærværk mod et asylcenter, får han 18 måneders ubetinget fængsel. Hvis en gruppe af indvandrere begår overfald med jernkæder, så får de kun to måneders ubetinget fængsel.

Manden, der begik hærværk mod et asylcenter, havde efter rettens vurdering et etnicitetsmotiv. Det havde han muligvis, men det havde overfaldsmændene i Nanna-sagen også. Det kunne dommerne bare ikke få øje på.
Hvis Nanna ikke havde haft løst blond hår, men i stedet havde gået med tørklæde, så ville indvandrerne selvfølgelig aldrig have overfaldet hende og hendes kæreste.

Det danske retssystem er inficeret med kulturradikale dommere, der dømmer ud fra politisk korrekthed i stedet for retsfølelse. Derfor kommer der så mange uretfærdige domme, når indvandrere eller asylansøgere er involverede.

Tysk avis: Merkel vil bruge flygtningekrisen til at skabe Europas Forenede Stater

20110312_ldp001

Den 10. oktober skrev jeg artiklen:
Merkel ønsker at indgå i historien som skaberen af Europas Forenede Stater
Den tyske avis, Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), er nu nået frem til noget nær den samme konklusion.

Den 12. december skriver DWN i denne artikel, at Angela Merkel vil bruge flygtningekrisen til at skabe Europas Forenede Stater. Ifølge avisen vil hun afskaffe de nationale grænser totalt. Grænsebeskyttelse skal for fremtiden høre ind under EU’s kompetenceområde og skal kun foregå ved de ydre grænser.

Den tyske kanslers udtalelser understøtter DWN’s analyse. I går, den 16. december, sagde Merkel i det tyske parlament:

Særligt i svære tider må vi ikke give efter for fristelsen og falde tilbage til nationalstatslig handling.

Det virker nærmest som om, at Merkel tror, at hun taler til nogle junkier, der prøver at blive clean: “Særligt i svære tider må I ikke give efter for fristelsen til at tage stoffer. Især ikke det meget skadelige stof nationalstaten.”

Der kan ikke længere være den store tvivl om, at Merkel ønsker at skabe Europas Forenede Stater.

Klimaaftale: Kina og Indien snyder Danmark og resten af Vesten

99 % af Verdens klimaændringer bliver ikke omfattet af klimaaftalen ved COP21 i Paris. Aftalen vil kun nedbringe CO₂-udledningerne med knap 1 % af det, der er nødvendigt for at nå målet om at holde den globale temperaturstigning på under 2° C.

Derudover undgår Kina og Indien uafhængig kontrol af deres CO₂-udledninger. De industrialiserede lande skal med aftalen acceptere en udefrakommende og uafhængig kontrol, men Kina og Indien har sikret sig, at de slipper for de kontrolmekanismer, der gælder for de vestlige lande.

Enhver med en lille smule fornuft kan regne ud, at Kina og Indien ikke har tænkt sig at leve op til de udledningsmål, som de har opstillet i aftalen. Hvis de to lande havde tænkt sig at leve op til målene, så ville de ikke have insisteret på at slippe for den uafhængige kontrol.

Derfor må man konstatere, at Kina og Indien har snydt Danmark og resten af Vesten.
Disse to lande kan uhindret fortsætte deres økonomiske vækst, mens væksten i de vestlige lande bliver svækket af de mange skatter og afgifter, der skal indføres for at opnå udledningsmålene.

Opdatering:

I TV Avisen kl. 18.30 (13. december) fortælles det, at Kina har haft succes med at undgå de skrappe krav, der i klimaaftalen stilles til f.eks. de europæiske lande.

Klippet fra TV Avisen

Danmarks Statistik fjerner tal om indvandrernes beskæftigelsesfrekvenser

danmarksstatistik_540x370

Den 26. november udkom Danmarks Statistiks publikation “Indvandrere i Danmark 2015”. Denne årlige udgivelse plejer at være et glimrende middel til at tilbagevise de kulturradikale påstande om indvandringens lyksaligheder.

I år er der imidlertid en stor mangel:
Beskæftigelsesfrekvenserne for indvandrere fordelt på oprindelsesland er fjernet. I 2014-udgaven så de således ud: Link (åbner i nyt vindue).

Heller ikke i Statistikbanken kan man finde de nye beskæftigelsesfrekvenser. Her kan man kun se frekvenserne fra 2008-2013.

Danmarks Statistik kommer ikke med nogen forklaring på, hvorfor de ikke længere offentliggør denne yderst relevante statistik. De seneste oplysninger blev lagt på deres hjemmeside den 26. juni 2015:

Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er faldet

“Indvandrere fra ikke-vestlige lande har indtil november 2013 haft det største fald i andelen af beskæftigede, siden den økonomiske krise startede. Beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande er faldet fra 54,6 pct. i slutningen af november 2008 til 47,7 pct. i slutningen af november 2013 – altså et fald på 6,9 procentpoint. (…)

Faldet i beskæftigelsesfrekvens for indvandrere fra ikke-vestlige lande har fra november 2008 til november 2013 været størst blandt indvandrere fra Afghanistan, der er faldet 53,5 pct. til 40,7 pct. (12,8 procentpoint), og Somalia, der er faldet fra 38,5 pct. til 26,0 pct. (12,5 procentpoint).”

Familiesammenføring: Stramning berører kun 15 % af “flygtningene”

Vi er en situation, hvor Sverige er tæt på at lukke sine grænser fuldstændigt, og hvor migrant-situationen i Tyskland bliver mere og mere kaotisk.
Derfor har regeringens foreslåede stramninger på udlændingeområdet stort set ingen virkning. Danmark bliver hver dag mere attraktivt for migranterne pga. de massive problemer i vore nabolande.

Ikke desto mindre prøver regeringen at sælge stramningerne som den “suverænt strammeste asylpolitik” i forhold til landene omkring os. Især fremhæves den stramning, hvor “flygtninge” med midlertidig beskyttelsesstatus skal vente tre år på familiesammenføring. På dette område er regeringen efter eget udsagn “gået til kanten af konventionerne”.

Imidlertid er det en ret lille del af “flygtningene”, der rammes af denne stramning. Ifølge Udlændingestyrelsens tal har 4.454 fået asyl i de seneste seks opgjorte måneder (fra maj til og med oktober):

seneste_tal_udlaendingeeomraadet.pdf_-_2015-12-07_21.18.44

Heraf er 679 blevet tildelt midlertidig beskyttelsesstatus. Det er derfor: 679 / 4554 = 14,9 % af “flygtningene”, der er blevet tildelt denne  status.

Fortsætter den procentvise tildeling af midlertidig beskyttelsesstatus uændret, er det altså kun ca. 15 % af “flygtningene”, der bliver berørt af den meget omtalte tre-årige ventetid på familiesammenføring.

Helle Thorning-Schmidt prøvede i den seneste folketingsvalgkamp også at sælge et indgreb rettet mod familiesammenføring til “flygtninge” med midlertidig beskyttelsesstatus som en kæmpe stramning. Ifølge DR’s Detektor berørte denne stramning kun 19,7 % af “flygtningene”.

Nu genbruger Venstre-regeringen altså Helle Thornings trick.

Opdatering:

Politiken har nu også historien:
Stort flertal af flygtninge slipper for Støjbergs stramning

Ifølge Politiken er det ca. 20 % af “flygtningene”, der bliver berørt af den tre-årige ventetid på familiesammenføring.

Asylstramninger: Nu bliver DF’s svigt meget tydeligt

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne kunne ikke blive enige om en aftale om stramninger af udlændingepolitikken. I stedet bliver stramningerne lagt ned i Folketingssalen, hvor partierne så kan stemme for.

I den nuværende situation har regeringens foreslåede stramninger stort set ingen virkning.
Sverige er tæt på at lukke sine grænser fuldstændigt, og i Tyskland bliver migrant-situationen mere og mere kaotisk. Danmark bliver hver dag mere attraktivt for migranterne pga. de massive problemer i vore nabolande.

Hvis ikke et folketingsflertal vedtager, at Danmark omgående udtræder af konventionerne og samtidig fastsætter et loft over antallet af migranter, så er alle andre stramninger kun kosmetiske.
Antallet af asylansøgere vil derfor efter al sandsynlighed fortsætte med at stige i de kommende uger og måneder. Kun det europæiske vintervejr vil midlertidigt kunne reducere tilstrømningen.

Som tidligere skrevet har DF svigtet sine vælgere ved at stemme for finansloven uden at reducere strømmen af asylansøgere.
Dette svigt bliver nu meget tydeligt. Partiet kan ikke længere gennemtvinge de nødvendige stramninger med en trussel om at stemme nej til finansloven, og DF har også udelukket at stemme for et mistillidsvotum til regeringen.

DF’s svigt har medført, at regeringen ustraffet kan fortsætte med at gøre ingenting, mens migranterne i stadig større antal vælter ind i Danmark.