Fup: DF’s Søren Espersen vil have et midlertidigt muslimstop, men fastholder samtidig at muslimer er velkomne i Danmark

søren-espersen

Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, siger til Berlingske, at han ønsker et totalt stop for indvandring fra muslimske lande i en periode på fire-seks år. Men samtidig udtaler han, at han ikke ønsker et opgør med DF’s officielle politik på området. DF’s officielle politik er fra 2014 og er beskrevet i denne artikel. Citat:

DF-leder Kristian Thulesen Dahl korrigerer nu partiets politik over for muslimsk indvandring.
Blot to måneder efter at Dansk Folkeparti afviste statsborgerskab til en lang række nydanskere, fordi der var for mange fra »muslimske lande«, justerer han igen partiets kurs.

Nu er muslimer velkomne på lige fod med alle andre religiøse grupper, som kan leve op til de objektive kriterier for indvandring til Danmark:
»Vi vil ikke skelne på religion. Der er religionsfrihed i Danmark, og man må tro på det, man selv vil tro på og være muslim, hvis man er muslim,« siger Thulesen Dahl.

Forslaget fra Søren Espersen er dermed ren fup. Han og resten af DF fastholder, at muslimer er velkomne i Danmark på lige fod med andre religiøse grupper.

Det er tydeligt, at DF er bekymrede for Nye Borgerlige. Der er derfor, at partiet kommer med denne her slags markeringer, hvor det ved første blik virker som om, at DF har en vældig stram udlændingepolitik. Men når man får set ordentligt efter, så er DF blevet et semi-slapperparti, der byder muslimer velkommen.

Reuters: Tyske turister strømmer til Danmark pga. risikoen for terror på muslimske feriedestinationer

People pass in front of an entrance to the Tivoli Gardens in Copenhagen

I januar havde medierne og flere “eksperter” travlt med at fortælle, at Danmark havde fået et dårligt ry i udlandet pga. flere sager. Der blev lavet lister over sagerne, der bestod af blå bloks tiltag på udlændingeområdet.
Flere af eksperterne mente, at sagerne bl.a. ville bevirke, at der kom færre turister til Danmark.

Nu bringer nyhedsbureauet Reuters imidlertid denne artikel, hvor det fremgår, at tyske turister strømmer til Danmark. Strømmen skyldes, at tyskerne ønsker at holde ferie et sikkert sted fremfor på muslimske feriedestinationer såsom Tyrkiet, Egypten og Tunesien, hvor risikoen for terror er relativt stor. Citat fra artiklen:

Although tightening its borders and immigrant laws risked damaging Denmark’s international image as a paragon of liberal, law-abiding tolerance, it has ironically boosted tourism in the small Nordic country of 5.7 million people.

Blå bloks stramninger på udlændingeområdet har altså gavnet turismen i Danmark.

Af artiklen fremgår det også, at tyskerne anser Danmark for at være det næstsikreste land i Europa. Det siger meget om, hvor skidt det står til i resten af de vesteuropæiske lande. Ifølge PET’s nyeste trusselsvurdering er terrortruslen mod Danmark nemlig fortsat alvorlig. Truslen kommer i første række fra militant islamisme.

I de blindes rige er den enøjede konge.

77 % af danske muslimer mener, at Koranen skal følges fuldt ud – Koranen opfordrer til drab på vantro

8321998-bm

Naser Khader skriver, at moderate muslimer har et medansvar for terror. Det har han ret i, men han misser ikke desto mindre pointen:
De moderate muslimer er i klart mindretal.

Ifølge en meningsmåling fra 2015 mener 77 % af de danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Når man går ind for, at Koranen skal følges til punkt og prikke, så er man naturligvis ikke moderat. Så er man fundamentalistisk muslim.
77 % af de danske muslimer er altså fundamentalistiske, og dermed kan maksimalt 23 % af de danske muslimer siges at være moderate.

Koranen opfordrer til drab på vantro

Man kan søge i en dansk oversættelse af Koranen her. I Koranen står bl.a:

“Dræb (de vantro), hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer!”
Sura 2, vers 191

“I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!”
Sura 9, vers 123

“Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem!”
Sura 9, vers 5

Koranen opfordrer altså gentagne gange til at dræbe ikke-muslimer. Og 77 % af de danske muslimer mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud.

Terroren i Nice er blot en forsmag på Europas fremtid

CnW7bEyUAAAIqoq

Mindst 84 personer er dræbt, efter en mand ved navn Mohamed Lahouaiej Bouhlel udførte et terrorangreb med en lastbil i den franske by Nice, mens han råbte “Allahu Akbar”. De mange dræbte befandt sig på gaden for at fejre Frankrigs nationaldag.

Jeg har skrevet det før, men det kan ikke gentages ofte nok: Angrebet er desværre kun en forsmag på Europas fremtid.
De europæiske lande tager imod enorme mængder af migranter fra muslimske lande. Samtidig har de muslimske kvinder, der allerede er bosiddende i Europa, en langt højere fødselsrate end de etnisk europæiske kvinder.

Muslimerne i Europa vil ikke integreres. Flertallet af Europas muslimer støtter Islamisk Stat. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet.

Derudover kan 75 % af de europæiske muslimer defineres som fundamentalistiske. Ydermere er de yngre muslimer mindst ligeså fundamentalistiske som de ældre, så procentdelen bliver ikke mindre med tiden.

Europas fremtid bliver derfor med stor sikkerhed præget af et stadigt stigende antal af terrorangreb og voldelige sammenstød.
Den følelse af chok og forfærdelse, som de fleste etniske europæere i dag går rundt med efter terroren i Nice, vil i den nære fremtid blive en del af hverdagen.

Opdatering:

Islamisk Stat tager skylden for lastbilangrebet i Nice

Alternativets politik er underfinansieret med langt over 700 mia. kr.

8533184-joker-uffe.jpg

Alternativet vil afskaffe indkomstskatten. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde de personlige indkomstskatter sidste år 514 mia. kr. Det vil altså koste over 500 mia. kr. at fjerne indkomstskatten.
Alternativet vil i stedet beskatte råstoffer og finansielle transaktioner, men det kommer naturligvis ikke i nærheden af at lukke hullet på de 500 mia.

Partiet vil også sænke den ugentlige arbejdstid fra 37 til 30 timer. Pris: 270 mia. kr.
Derudover har Alternativet en række dyre forslag, hvor udgifterne ikke er blevet beregnet:

Alternativets politik er dermed underfinansieret med langt over 700 mia. kr. pr. år.

Medierne fortæller imidlertid ikke om den samlede underfinansiering. De kommer med et par historier om enkelte af Alternativets dyre forslag. Herefter nævnes underfinansieringen ikke igen.
Medierne går straks tilbage til deres foretrukne narrativ: Alternativet er en kæmpe succes og en venlig revolution af dansk politik.

Inden EU-afstemningen truede den britiske finansminister med øgede skatter, hvis det blev et nej – Nu vil han sænke skatterne

asset
George Osborne

Storbritanniens finansminister, George Osborne, truede med øgede skatter, hvis briterne stemte sig ud af EU-samarbejdet.

Det er nu afsløret som en ren og skær skræmmekampagne. Efter nej’et vil finansministeren nu pludselig ikke øge skatterne. Han vil tværtimod sænke selskabsskatten.

Den britiske regering førte i det hele taget en uhæderlig og løgnagtig ja-kampagne. Premierminister David Cameron antydede sågar, at et nej til EU kunne medføre Tredje Verdenskrig.

Desværre vælger politikerne til stadighed at lyve og bedrage frem for at tage de europæiske befolkningers bekymringer om indvandringen alvorligt.
De britiske vælgeres nej til EU vil næppe ændre dette.