Trods færre asylansøgere: Udgifterne til migranter vil sandsynligvis være på mindst 84 mia. frem mod 2020

fffff

I januar sagde regeringen, at asyltilstrømningen ville koste 48 milliarder kr. frem mod 2020. Altså 12 mia. om året.

Nu kommer regeringen med et nyt skøn og vurderer, at færre vil søge asyl i Danmark. Derfor vil statskassen spare tre mia. på asyludgifter, hvilket er et fald på 25 %. Hvis faldet er permanent, vil den nye udgift derfor være på:
12 – 3 = 9 mia. kr. om året.

I tallet på de ni mia. årligt er imidlertid ikke indregnet boligudgifter til dem, der bliver tilkendt asyl. En beregning fra Kommunernes Landsforening viste i februar, at det frem mod 2020 ville koste et sted mellem 65 og 85 mia. kr. at skaffe boliger nok til “flygtningene”. Det svarede til mindst:
65 / 4 = 16,25 mia. om året.

KL er ikke kommet med et nyt skøn på basis af det lavere antal af forventede asylansøgere. Man må dog gå ud fra, at det fald på 25 %, som regeringen forventer, også vil være gældende for boligudgifterne.
Den nye boligudgift til migranterne vil derfor være på mindst:
16,25 minus 25 % = 12 mia. årligt

Den samlede udgift til migranter vil derfor være mindst 9 + 12 = 21 mia. kr. årligt.
Frem mod 2020 vil udgifterne sandsynligvis være 21 x 4 = Mindst 84 mia. kr.

Zenia Stampe: Tak til Søren Pind for at angribe højrefløjen

4998763-zenia-stampe

Justitsminister Søren Pind har givet et interview, hvor han angriber højrefløjen. Ifølge Pind øger det risikoen for terror, når højreorienterede skriver, at Danmark og Vesten befinder sig i krig med islam.

Nu takker De Radikales rets- og værdiordfører, Zenia Stampe, Søren Pind for angrebet. Hun skriver på Facebook:

Tak til Søren Pind for at tage truslen fra den radikaliserede højrefløj alvorligt. Jeg prøvede forgæves at få det ind i forhandlingerne om hadprædikanter i foråret. Men tiden var åbenbart ikke moden til at erkende, at Danmark ikke kun er truet af islamisk, men også højreorienteret, nationalistisk ekstremisme.

Det er ikke første gang, at Zenia Stampe udtrykker sin begejstring for Søren Pind. Den 2. juni skrev hun, at Pind har været en glædelig overraskelse.
David Trads har i øvrigt også rost justitsministeren for angrebet på højrefløjen.

Søren Pind er ikke bare en tilfældig og småskør person. Han er Danmarks justitsminister, så når han udtaler sig, så er det på hele regeringens vegne.
Vi har altså en regering, der angriber islamkritikerne og herefter roses af Zenia Stampe og David Trads.

Det siger alt.

Tre ud af fire anmeldte voldtægter er tvivlsomme – Nu vil S, R, SF og DF indføre omvendt bevisbyrde

cache_10452605

En undersøgelse fra 2007 viser, at tre ud af fire voldtægtsanmeldelser befinder sig i en gråzone, hvor den anmeldte voldtægt er mere eller mindre opdigtet.

Ikke desto mindre vil Socialdemokraterne, de Radikale og SF nu ændre lovgivningen, så seksuelle handlinger uden samtykke skal straffes som voldtægt. Det udtaler partierne til Berlingske. Dansk Folkeparti siger i Berlingskes artikel, at de er positive over for ideen. Dermed ser der ud til at være flertal for forslaget i Folketinget.

Formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, udtaler i artiklen, at forslaget reelt vil indføre omvendt bevisbyrde i voldtægtssager.
Ekstreme feminister har længe kæmpet for netop dette.

Man kunne ikke forvente andet fra S, R og SF, men det er fuldstændigt vanvittigt, at DF tilsyneladende vil stemme for omvendt bevisbyrde i voldtægtssager, når 75 % af de anmeldte voldtægter er tvivlsomme.

DF forsætter ufortrødent deres rejse hen mod at blive et kulturradikalt parti.

Sidste år sagde LA, at grænsekontrollen var ren symbolik – Nu påstår de, at de vil gøre den permanent

Grænsekontrol

I 2011 stemte Liberal Alliance sammen med rød blok ja til at afskaffe grænsekontrollen (officielt benævnt toldkontrol).
Sidste år skrev LA’s leder, Anders Samuelsen, følgende på Facebook:

LA har stemt for afskaffelse af grænsekontrollen (som alle ved var ren symbolik).

Nu påstår Samuelsen og LA minsandten, at de vil gøre grænsekontrollen permanent.

Man kan håbe, at LA er blevet klogere.
Sandheden er dog nok snarere, at partiet er blevet bange for Nye Borgerlige og derfor vil prøve at holde på deres vælgere med en hårdere retorik.

Desuden spiller de kommende skatteforhandlinger en rolle.
LA er reelt kun interesserede i én ting: Topskattelettelser. Partiet er ligeglade med grænsekontrol og udlændingepolitik. På disse to områder har LA derfor ændret retorikken for at gøre Dansk Folkeparti mere medgørlige mht. skattelettelser.

Overborgmester Frank Jensen til OL på skatteydernes regning

OL_i_Rio_2016_1046970a
Frank Jensen til OL i Rio. Her sammen med Caroline Wozniacki.

Socialdemokraten Frank Jensen er overborgmester i København. Han tjener i alt 1,7 mio. kr. om året inkl. pension. Som overborgmester får han knap 930.000 kr. årligt. (Pr. 1. januar 2018 stiger borgmesterlønnen med 31,4 %.)

Når hans samlede indtægt er betydelig højere end borgmesterlønnen, skyldes det, at han får betaling for at sidde i en række bestyrelser – og samtidig modtager sin ministerpension.
Frank Jensens bedst lønnede bestyrelsespost er tjansen som formand for Team Danmarks bestyrelse. Den giver ham 147.000 kr. om året.

Team Danmark varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Som det fremgår af det seneste regnskab (side 41), så stammer over halvdelen af Team Danmarks budget fra skatteyderne via tilskud fra Kulturministeriet.

Ud over honoraret på de 147.000 kr. årligt er der en hel række frynsegoder forbundet med formandskabet for Team Danmark. Bl.a. får Frank Jensen sine rejser til og fra OL i Rio de Janeiro betalt; inkl. udgifter til hotel og repræsentation.

Frank Jensens tur til OL bliver betalt af Team Danmark, der sender størstedelen af den regning videre til skatteyderne.

DF: DR er uundværlig

dr-logo

Peter Skaarup, Alex Ahrendtsen og Morten Marinus – alle MF for Dansk Folkeparti – har skrevet en kronik i Berlingske. Her står bl.a:

DR er en uundværlig kulturinstitution. (…)
DR tjener eksempelvis til at sikre befolkningen væsentlig viden om samfundet, så enhver har mulighed for at deltage i den offentlige debat, hvilket styrker den demokratiske proces.
Derudover udfylder DR en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk kunst og kultur. DR er med andre ord en væsentlig kulturinstitution, som er værd at bevare.

DR fortier og manipulerer hver eneste dag ang. konsekvenserne af den muslimske indvandring til Europa. Derudover kalder DR konsekvent kritikerne af denne indvandring for ekstreme og populistiske.
Alligevel mener DF, at DR er uundværlig.

I kronikken står også, at DF vil skære DF’s budget med 25 %. Det betyder jo så, at DF vil bibeholde 3/4 af DR’s budget. Et budget, der betales af en skat kaldet DR-licens.

Hvis man er indvandrerkritisk, så er der kun én rationel fremgangsmåde:
Afskaf DR-licensen. Dem, der fortsat vil se DR, må gøre det samme som dem, der vil se TV3 eller Eurosport; nemlig ved at tegne et abonnement.

DF vil imidlertid ikke afskaffe licensen, for ifølge DF er DR uundværlig.

Lider Pernille Skipper, Zenia Stampe og Mette Frederiksen af psykiske problemer?

Stor

OBS: Artiklen er fra 2016

Ifølge en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden kæmper hver anden yngre kvinde mellem 18-34 år med psykiske problemer.

Pernille Skipper var 31 år gammel, da hun sidste år foreslog, at menneskesmugling skulle være lovligt.
Zenia Stampe var 32, da hun påstod, at ikke-vestlig indvandring var en overskudsforretning.
Mette Frederiksen var 33, da hun blev udnævnt til beskæftigelsesminister.

Led disse tre dengang af psykiske problemer? I hver enkelt tilfælde er der ifølge Psykiatrifondens undersøgelse 50 % risiko.

Psykiske problemer forsvinder selvfølgelig ikke på magisk vis, når en kvinde fylder 35. Hvis Zenia Stampe og Mette Frederiksen havde psykiske problemer på de ovennævnte tidspunkter, så er der derfor en stor sandsynlighed for, at de stadig kæmper med dem, selvom de i dag er ældre end 34.