Støjberg vil i visse tilfælde tillade muslimsk pædofili

Inger Støjberg, integrationsminister. Fotograferet i ministeriet.

Jeg har tidligere skrevet om, at Folketinget sandsynligvis vil lovliggøre muslimsk pædofili; bl.a. i denne artikel.
Nu kan metroxpress så afsløre, at udlændingeminister Inger Støjberg vil tillade, at barnebrude igen må bo sammen med deres ægtemand på danske asylcentre.

Det skyldes, at Støjberg vil følge konventionerne til punkt og prikke. Derfor har hun beordret Udlændingestyrelsen til at udfærdige nogle nye regler. Disse nye regler indebærer, at mandlige asylansøgere under visse omstændigheder får lov at blive boende sammen med deres barnebrude. F.eks. hvis parrene har børn sammen. Reglerne indeholder ikke en nedre aldersgrænse, så mandlige asylansøgere kan derfor i visse tilfælde få lov til at bo sammen med barnebrude, der er 14 år eller endnu yngre.

Langt de fleste asylansøgere i Danmark kommer fra muslimske lande, så derfor er det de facto muslimsk pædofili, som Inger Støjberg og resten af regeringen – under visse omstændigheder – vil tillade.

Nu bliver muslimsk pædofili altså i visse tilfælde lovligt i Danmark, fordi regeringen følger konventionerne til punkt og prikke.

Det er dem, der vil oversvømme Danmark med migranter, der har et dårligt menneskesyn

10558012-denmark-germany-migration-refugees-crisis

Nye Borgerlige (NB) er blevet opstillingsberettiget, og derfor ryster de andre såkaldte borgerlige partier i bukserne. Med god grund, som Megafons måling viser.
Venstre og Konservative udtaler, at “NB har et andet menneskesyn end vores”. Underforstået: Et dårligere menneskesyn.

NB vil bl.a. indføre et totalt stop for asyl og afskaffe overførselsindkomster til udlændinge.

De migranter, der søger om asyl i Danmark og andre nordvesteuropæiske lande, er ikke flygtninge. De er rejst gennem adskillige fredelige lande. De er derfor migranter, der for langt de flestes vedkommende kun er kommet hertil for at få overførselsindkomster. Desuden har de betalt mafiaorganisationer store beløb for rejsen nordpå.

Kommunerne er tvunget til massive nedskæringer for at kunne finansiere de store mængder af migranter samt deres familiemedlemmer. Langt de fleste af migranterne kommer fra muslimske lande.
Muslimer er langt mere kriminelle end gennemsnittet. Ydermere sætter de danske normer og værdier under et konstant stigende pres.

Hvis man som V og K fortsat ikke vil gøre noget effektivt for at stoppe tilstrømningen af migranter, så understøtter man velfærdsmigranter og mafiaer. Man er desuden medskyldig i, at Danmark bliver fattigere, og at kriminaliteten stiger.

Konklusionen må derfor være:
Det er dem, der vil oversvømme Danmark med migranter, der har et dårligt menneskesyn.

LA vil frede “flygtning” med 17 børn: Han kan stadig modtage over 200.000 i børnepenge

86b5a4c5-289a-4bee-a29d-c12c10199218

I maj var der massiv medieomtale af en “flygtning” fra Syrien. Han havde fået tilladelse til familiesammenføring af 17 børn. Det vil give ham 214.128 kr. om året i børnepenge, når alle børnene er ankommet til Danmark.
Det var dette enorme beløb, der var den direkte årsag til, at regeringen foreslog et loft over børnepengene.

Men nu er regeringen kommet i mindretal mht. dette lovforslag. Liberal Alliance er nemlig modstandere af at skære i børnepengene til store familier. LA’s modstand har som konsekvens, at den syriske “flygtning” stadig kan modtage over 200.000 kr. årligt i børnepenge.

Problemet rækker dog langt videre end denne ene “flygtning”.
Tal fra Danmarks Statistik viser, at kvinder med oprindelse i muslimske lande i gennemsnit får langt flere børn end kvinder af dansk oprindelse (link, side 21). En opgørelse, som Danmarks Statistik har foretaget for Jyllands-Posten, afslører, at udenlandske familier udgør 13 % af alle børnefamilier, men hele 36 % af børnefamilierne med fire børn eller derover.

De muslimske storfamilier kan altså takket være LA blive ved med at indkassere store beløb i børnepenge.

Udgifterne til overførselsindkomster er steget med 138 mia. på 15 år

overførsel

I 2001 var de samlede udgifter til overførselsindkomster på 220 mia. kr. (link, side 325). I 2016 forventes udgifterne at være på 358 mia. (link, side 126). Det er en stigning på 138 mia. kr. på 15 år (i løbende priser), hvilket svarer til en udgiftsforøgelse på 63 %.
I perioden 2001 til 2016 bliver inflationen på ca. 29 %. Udgifterne til overførselsindkomster er altså steget med langt mere end inflationen.

Her er et overblik over de enkelte udgiftsposter i henholdsvis 2001 og 2016:

stor

De samlede udgifter er som nævnt steget med 63 %, men den dyreste udgift – folkepensionen – er steget med hele 115 % på de 15 år. Udgifterne til kontanthjælp er steget med 151 %. Ang. 2016 er udgifterne til integrationsydelsen medregnet i kontanthjælpskategorien.

Det er naturligvis ikke holdbart, at overførselsindkomsterne bliver ved med at stige så voldsomt.
Danmarks samlede BNP var i 2001 på 1371,5 mia. kr (link). I 2016 forventes det at lande på 1.985,8 + 2,3 % = 2.031 mia. (link, side 87). Det er en stigning i BNP på 48 % fra 2001 til 2016. I samme periode er de samlede udgifter til overførselsindkomster steget med 63 %.

Folkepensionen bør hurtigst muligt ændres, således at personer født i 1976 eller senere ikke længere har ret til folkepension. Herefter skal det være op til den enkelte arbejdsplads at bestemme, hvilke pensionsordninger man vil tilbyde sine ansatte.

Personer med oprindelse i muslimske lande er i ekstrem grad overrepræsenteret i statistikkerne over offentligt forsørgede (link, side 91-92).

tydnkvm

Det bør være således, at personer med oprindelse i muslimske lande udvises, hvis de har modtaget overførselsindkomst i mere end en tolvtedel af den tid, de har opholdt sig i Danmark (SU er undtaget). Det skal også gælde for dem, der har enten permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.

Et forbud mod islam er umuligt at håndhæve i praksis

IMG_5943

På Facebook og andre steder på internettet er der et stadigt stigende antal personer, der ønsker islam forbudt i Danmark. Det er fuldt ud forståeligt, eftersom islam er en stor trussel mod det danske samfund.
Problemet er imidlertid, at et forbud mod islam er umuligt at håndhæve i praksis.

Man kan selvfølgelig godt vedtage en lov, der forbyder islam med tilbagevirkende kraft. Herefter kan man lukke moskeerne og udvise et par hundrede imamer.
Men det vil jo ikke bevirke, at islam forsvinder fra Danmark.

Muslimerne vil fortsætte med at følge Koranens anvisninger, og fredagsbønnen vil vedblive med at eksistere. Fredagsbønnen vil blot blive afholdt i private hjem, forladte bygninger eller under åben himmel.
Hvordan vil man forhindre dette? Skal der indføres Stasi-lignende tilstande, hvor et enormt antal personer ansættes i et magtfuldt sikkerhedsapparat med ret til at overvåge alle borgere i Danmark? Det er der næppe ret mange, der ønsker.

De tre mest fremtrædende ud af de nye partier på den danske højrefløj er Nye Borgerlige, Danskernes Parti og Dansk Samling. Hvis man læser deres partiprogrammer, så vil man opdage, at ingen af disse tre partier går ind for et forbud mod islam.
De nye højrefløjspartier erkender altså også, at et islam-forbud ikke er vejen frem.

Når nu et forbud mod islam er virkningsløst, hvad skal vi gøre for at beskytte vores land? Det har jeg tidligere givet et bud på:
Hvis vi vil redde Danmark, kommer vi ikke uden om omfattende udvisninger af muslimer