1.000 har været på kontanthjælp i 20 år – En meget stor del er muslimske indvandrerkvinder

2536547-indvandrerkvinde
Børsen skriver i dag, at næsten 1.000 personer har været på kontanthjælp i mindst 20 år. Avisen viderebringer imidlertid ikke nogen detaljer. Er der fortrinsvis tale om mænd eller kvinder? Er de danskere eller indvandrere?

Det får vi ikke at vide.

Heldigvis findes der andre kilder. I december 2014 skrev Berlingske, at 6.400 indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande havde været på kontanthjælp i mere end ti år i løbet af de sidste 15 år.

Alt tyder dermed på, at en meget stor del af de 1.000 personer, der har været på kontanthjælp i mindst 20 år, er indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande. Og som altid er ikke-vestlige lande lig med muslimske lande, når det drejer sig om integrationsproblemer.

Danmarks Statistik står bag udgivelsen af “Indvandrere i Danmark 2016”. På side 74 i tabel 4.6 kan man se, at langt de fleste indvandrerkvinder med oprindelse i muslimske lande er på overførselsindkomst:

muslimske-indvandrerkvinder

Det fremgår blandt andet, at 88 % af de syriske indvandrerkvinder er på offentlig forsørgelse. For kvinder fra Somalia er det 80 %. Indvandrerkvinder fra Thailand, Kina og Filippinerne er jo også ikke-vestlige, men det er under hver femte af dem, der er på overførselsindkomst.
Til sammenligning er 25 % af kvinderne med dansk oprindelse på offentlig forsørgelse.

Alt dette kunne Børsen have fortalt i deres artikel, men det valgte de ikke at gøre. Endnu en gang fortier danske medier vigtige oplysninger ang. problemerne med den muslimske indvandring.

Antallet af voldsanmeldelser er steget med 26 pct. – Medierne manipulerer og påstår det modsatte

ab_2211

Antallet af voldsanmeldelser er steget kraftigt i de seneste fire kvartaler sammenlignet med de forrige fire kvartaler. Det viser tal fra Danmarks Statistik:

stigning-i-vold

Antallet af voldsanmeldelser er steget fra 16.384 til 20.599. Det er en stigning på hele 26 pct.

Medierne manipulerer

Man kan imidlertid læse det stik modsatte i medierne. Ritzau skriver 27. december:
Anmeldelser af vold falder for femte år i træk
Den artikel bringes i stort set alle de store netaviser. Når man læser artiklen, så fremgår det, at det udelukkende drejer sig om registrerede voldsskader på landets skadestuer.

Det er naturligvis en meget manipulerende overskrift fra Ritzau. Og manipulationen forsætter i selve artiklen, hvor man undlader at nævne, at ifølge Danmarks Statistik er det samlede antal af voldsanmeldelser steget med 26 pct.

Men det er bare endnu en dag på kontoret for Ritzaus kulturradikale journalister.

Artiklen er opdateret den 28. december.

Kulturministeren giver lukrativ post til kvinden bag Bødskovs nødløgn

bock
Mette Bock

Kulturminister Mette Bock (LA) har udpeget Anne Kristine Axelsson som næstformand i Radio-og tv-nævnet.
Anne Kristine Axelsson er tidligere departementschef i Justitsministeriet og var i februar 2012 med til at konstruere den nødløgn, der til sidst kostede Morten Bødskov posten som justitsminister.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består af ti medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. De nye medlemmer tiltræder den 1. januar 2017.

Den nuværende næstformand får 79.948,93 kr. årligt i honorar. Det beløb vil Anne Kristine Axelsson modtage i de næste fire år.
I 2016 afholdt Radio- og tv-nævnet ti møder, så den nye næstformand får altså ca. 8.000 kr. pr. møde, hvis mødeaktiviteten er på samme niveau i de kommende år.

Den ene hånd vasker den anden

Hvorfor har kulturminister Mette Bock givet en så lukrativ post til kvinden bag Bødskovs nødløgn? Det kan man kun gisne om.

Det findes et enormt antal af indbringende poster i statslige råd, nævn og institutioner. Det samme er tilfældet mht. bestyrelsesposter i offentlige og halvoffentlige virksomheder. De bedst betalte af disse poster går ofte til nuværende og tidligere toppolitikere samt tidligere topembedsmænd.
Det er et system, hvor den ene hånd vasker den anden.

Måske har Mette Bock tænkt på tiden efter ministertilværelsen, hvor hun kan komme i betragtning til disse lukrative poster. Måske har hun udnævnt Anne Kristine Axelsson for ikke at blive anset som en, der vil ændre systemet.

DR: Kontanthjælpsloftet rammer hårdt – Kontanthjælpsmodtager får kun 23.500 kr. om måneden efter skat

asset-dr-dk

OBS: Artiklen er fra 2016

TV Avisen kl. 18.30 bragte i går et indslag. Vinklen var tydelig: Kontanthjælpsloftet rammer hårdt og uretfærdigt mødre på barsel.

Elisabeth Thyge fra Ikast er enlig mor på kontanthjælp og fik i august sit fjerde barn. Hun er på barsel og er blevet ramt af kontanthjælpsloftet. Derfor har hun fået beskåret sin boligstøtte med 2.542 kr. om måneden.
Til sidst i indslaget får vi at vide, at selv efter hendes boligstøtte er blevet nedsat, får hun udbetalt 23.500 kr. efter skat (inkl. børnebidrag).  Link (nederst i artiklen).

En enlig kontanthjælpsmodtager med fire børn får altså udbetalt 23.500 kr. om måneden efter skat, men ifølge DR er det alt for lidt.

DR kunne have spurgt Elisabeth Thyge, hvorfor hun vælger at få barn nummer fire, når hun er på kontanthjælp. DR kunne også have oplyst, at en almindelig lønmodtager i lejebolig skal tjene ca. 400.000 kr. om året for at få udbetalt det samme beløb som Elisabeth Thyge.

Men DR holder selvfølgelig fast i vinklen om, at kontanthjælpsloftet har medført en social massegrav.

Danmarks Statistik skjuler mindst 30.000 muslimer som oprindelige danskere – Om nogle år bliver det langt værre

getimage-ashx

I Danmark er der pr. 1. januar 286.304 personer med oprindelse i muslimske lande. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Et land er kategoriseret som muslimsk, når islam er den mest udbredte religion i dette land ifølge den engelske version af Wikipedia.

Det reelle tal er noget højere, eftersom 3.-generationsindvandrere kategoriseres som personer med dansk oprindelse, hvis blot én af forældrene har fået dansk statsborgerskab.

Spørgsmålet er så: Hvor mange 3.-generationsindvandrere med oprindelse i muslimske lande er skjult som oprindelige danskere? Det kan man ikke sige med sikkerhed, men man kan lave et estimat over minimumsantallet.

Først må man se på kvindelige efterkommere med dansk statsborgerskab, der har oprindelse i muslimske lande. Dernæst må man se på alderen. Der er sandsynligvis ganske få efterkommerkvinder under 20 år, der har fået børn. Desuden findes der ifølge Danmarks Statistik ikke nogen efterkommerkvinder med en alder på 60 eller derover.

Der skal altså bruges en beregning, hvor personerne skal opfylde følgende kriterier:

  • Skal være kvindelige efterkommere
  • Skal have dansk statsborgerskab
  • Skal have oprindelse i muslimske lande
  • Skal være mellem 20 og 59 år

Den beregning kan ses her. Der er i alt 13.238 efterkommerkvinder, der opfylder disse kriterier.

Dernæst skal man se på fertilitetskvotienten. Danmarks Statistik udfærdiger ikke en statistik, hvor fertilitetskvotienten er fordelt på alle oprindelseslande. Men i udgivelsen “Indvandrere i Danmark 2016” kan man i Tabel 1.6 (side 21) se, at kvinder med oprindelse i muslimske lande har de klart højeste fertilitetskvotienter:

getpubfile-aspx_-_2016-12-16_09-41-14

På basis af den tabel virker det rimeligt at fastsætte den gennemsnitlige fertilitetskvotient for kvindelige efterkommere med oprindelse i muslimske lande til 2,3.

Hvor mange 3.-generationsindvandrere med oprindelse i muslimske lande har Danmarks Statistik som minimum skjult som oprindelige danskere? Svaret er:
13.238 x 2,3 = 30.447 personer

Danmarks Statistik skjuler altså minimum 30.000 personer med oprindelse i muslimske lande som oprindelige danskere. I Danmark er det reelle antal af personer med oprindelse i muslimske lande derfor på mindst:
286.304 + 30.447 = 316.751 personer

Men: Der findes jo også mandlige efterkommere med dansk statsborgerskab, der har oprindelse i muslimske lande. Nogle af disse mandlige efterkommere har børn med muslimske kvinder, der ikke har dansk statsborgerskab. Hvor mange det drejer sig om, kan man ikke estimere. Men man kan i hvert fald sige, at det skjulte antal personer med oprindelse i muslimske lande er på mindst 30.000.

I den nære fremtid ser det hele langt værre ud.
Som man kan se her, så findes der i øjeblikket 24.428 piger i alderen 0-19 år, der har både dansk statsborgerskab og oprindelse i muslimske lande. Om nogle år kommer de i den fødedygtige alder. Derudover bliver der født et ukendt antal 4.-generationsindvandrere med oprindelse i muslimske lande.

Men det vil man ikke kunne se i tallene fra Danmarks Statistik.

DF siger ja til Schengens åbne grænser

Folketingsvalg2015

OBS: Artiklen er fra 2016

EU-kommissionen har stillet et ultimativt krav for at ville indgå en aftale med Danmark om Europol: Danmark skal forblive i Schengen-samarbejdet.

Alle Folketingets partier har nu sagt ja til at opnå en aftale om Europol. Dermed siger alle partierne – inklusiv Dansk Folkeparti – også ja til kravet om dansk forbliven i Schengen.

I 2014 skrev Kristian Thulesen Dahl følgende:

Siden Danmark i 2001 tiltrådte Schengen-samarbejdet, der medførte åbne grænser, har vi måttet døje med voksende grænseoverskridende kriminalitet. For de åbne grænser har været og er en gave til kriminelle.

Nu siger Thulesen Dahl så ja til Schengens åbne grænser, som er en gave til de kriminelle. I Danmark er mængden af kriminalitet begået af udlændinge mere end fordoblet fra 2009 til 2015. Det er ligeledes pga. Schengen, at tusindvis af potentielle terrorister har kunnet komme ind i EU.

DF burde selvfølgelig have sagt nej til den Europol-aftale og samtidig have forlangt, at Danmark skal helt ud af EU.
Men i stedet siger DF ja til aftalen og ja til Schengen.

Opdatering:

Kristian Thulesen Dahls Facebook-side er folk rasende over, at han og DF har sagt ja til Schengen. Her er et lille udpluk af de mange kommentarer:

kristian_thulesen_dahl_-_tidslinje_-_2016-12-13_00-34-34

Regeringen vil øge tilskuddet til muslimske friskoler

331777_16_9_large_660

Regeringen vil skrue op for tilskuddet til privatskoler. Det fortæller undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Problemet med det forslag er, at alle privatskoler får et større tilskud; inklusiv de 20 muslimske friskoler. De muslimske friskoler får nemlig statstilskud på samme måde og efter de samme regler som alle andre privatskoler.

I sin bog “Min afsked med islamismen” skriver Ahmed Akkari i kapitel 9 følgende om de muslimske friskoler:

Vikaransættelsen på Lykkeskolen blev mit første af mange møder med et voksende net af muslimske friskoler i Danmark. I mange år frem skulle de religiøse skoler blive min arbejdsplads, og her mødte jeg en virkelighed, der lå milevidt fra den gennemsnitlige danske folkeskole. Det var en virkelighed, hvor fagligheden var underlagt streng disciplin, islamistisk indoktrinering, religiøs censur og organiseret snyd med alt fra karakterer til offentlige tilsyn.

Skolen ved Bazar Vest (i Aarhus Vest, red.) var på mange måder en prototype på de cirka 20 muslimske friskoler, der i dag findes i Danmark.
Den blev grundlagt i begyndelsen af 1990’erne af fremtrædende personer fra det religiøse miljø, der ville sikre, at muslimske børn kunne vokse op uden at blive påvirket af det, de betragtede som moralsk fordærv i den danske folkeskole og det danske samfund. Midlet var islamistisk skoling allerede fra de yngste klasser. (…)

De lovpligtige kernefag var selvfølgelig på skemaet, men de blev påvirket og tilpasset islamistisk missionering.

I biologi var læren om evolutionen og menneskets oprindelse streget over eller revet ud af både lærebøgerne og undervisningen, fordi den slags ikke passede sammen med fortællingerne i Koranen. Det samme gjaldt enhver illustration med hel eller delvis nøgenhed. I historie blev der brugt utallige timer på at fortælle om middelalderen og de kristne korstog, fordi det støttede budskabet om Vestens krig mod islam. Til gengæld blev der intet fortalt om jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig.

I samfundsfag blev der udelukkende fokuseret på udfordringerne, ulemperne og uretfærdigheden i den danske og vestlige samfundsmodel, mens fordelene blev ignoreret. Og disse er bare nogle få i et hav af eksempler.

Muslimske friskoler betjener sig altså af islamistisk indoktrinering, religiøs censur og organiseret snyd med alt fra karakterer til offentlige tilsyn. Alligevel vil regeringen øge tilskuddet til disse skoler.

En ægte borgerlig regering ville selvfølgelig afskaffe tilskuddet til de muslimske friskoler. Desværre har vi i de sidste mange årtier kun haft kulturradikale regeringer.

Euroen bryder sammen uanset resultatet af Italiens folkeafstemning

295643_16_9_large_389

Næsten 51 millioner stemmeberettigede italienere skal søndag være med til at afgøre Italiens foreløbige skæbne – og måske også lidt af Europas.

Således står der på tv2.dk, og de andre medier har stort set den samme analyse.
Men EU’s skæbne er allerede afgjort. I hvert fald når det gælder eurosamarbejdet.

Spanien, Italien og Frankrig er enormt forgældede, og deres gæld vokser konstant:

hgfj
De tre lande kan i princippet stadig nå at få styr på økonomien med de rette reformer og nedskæringer, men viljen er ikke tilstede. Hverken hos politikerne – der er bange for ikke at blive genvalgt – eller hos befolkningerne, der er trætte af og vrede over deres politikeres brudte løfter.

Derfor er det ligegyldigt, om folkeafstemningen i Italien ender med et ja eller et nej. Det har heller ingen betydning, hvem der får magten efterfølgende. Ingen af de italienske partier er villige til at gennemføre de nødvendige tiltag.

Spanien, Italien og Frankrig vil inden for en årrække gå konkurs og forlade eurozonen. Inden da vil der have været mange skænderier og forhandlinger i EU-regi. Desuden vil der uden tvivl have været vedtaget flere utilstrækkelige hjælpepakker, der vil have øget gælden hos de andre EU-lande.

Det kan kun ende med euroens sammenbrud.