Thulesen Dahl: Flygtninge skal undervises i arabisk

18603931-regeringen-og-df-enige-om-aftale-om-registreringsafgiften

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kræver ændringer af udlændingepolitikken for at stemme ja til skattelettelser. Citat fra Jyllands-Postens artikel:

(Thulesen Dahl) kræver, at nogle grupper af flygtninge fremover slet ikke integreres. De skal hverken have ret til at modtage undervisning i dansk eller til at arbejde.

Fremover skal de deltage i hjemsendelsesprogrammer, hvor børnene i stedet for dansk skal lære arabisk, og forældrene skal have kurser, der kan bruges til genopbygning af deres hjemlande. De nye programmer skal gælde flygtninge, der har fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark, men kommer fra områder, som andre flygtninge i nærområderne er begyndt at vende tilbage til.

Thulesen Dahl har tydeligvis droppet kravet om et asylstop, som han ellers sidste år satte som den vigtigste betingelse for at acceptere en sænkning af skatten. Dengang udtalte han til Berlingske:

For det første skal der laves en straksbehandling af asylansøgere ved den danske grænse, som afskærer folk fra at søge asyl her i landet, hvis de forinden er rejst igennem et andet, sikkert land såsom Tyskland.

Men nu skal “flygtningene” altså lære arabisk og sendes på kurser, hvis det står til DF’s formand.
Tror han virkelig selv på, at det vil bevirke flere hjemsendelser? Og tror hans vælgere på det?

Pernille Vermund: Islam er gift for frihed og demokrati

16080473-pernille-vermund

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har skrevet et debatindlæg i Århus Stiftstidende. Her står blandt andet:

Vi har et problem med islam, og vi kan ikke acceptere, at det fortsætter ad den vej. Hvis vi lader islam få indflydelse på samfundet, er det vores frihed – alle danskeres frihed – som bliver knægtet.

Religionsfriheden er vigtig, og den vil jeg ikke begrænse, men jeg mener, at vi er naive, hvis vi ikke tager os sammen og skrider ind overfor islams stigende indflydelse i samfundet. Islam er gift for frihed og demokrati. Derfor bør vi sige fra over for islamiske krav om kønsopdelt svømmeundervisning, muslimske tørklæder på offentligt ansatte og halalmad i offentlige institutioner. Og så bør vi naturligvis stoppe med at tildele privilegier til islamiske trossamfund.

Efter Lars Løkke har ytret mange tåbelige udtalelser om islam, og Thulesen Dahl har afsløret sit naive ønske om en europæisk form for koranfortolkning, så er Pernille Vermunds udtalelser balsam for sjælen.

Det folketingsvalg kan ikke  komme hurtigt nok.

Løkke kalder Indonesien for »fredeligt og moderat«, selvom der er indført sharialovgivning

indo
Statsminister Lars Løkke Rasmussen er lutter smil, mens han overrækker et Metallica-album til den indonesiske præsident.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i disse dage på officielt besøg i Indonesien. I den anledning har han offentliggjort denne udtalelse på Statsministeriets hjemmeside. Her står blandet andet:

Indonesien har den største muslimske befolkning i verden. Vi har en interesse i, at Indonesien bliver ved med at være et fredeligt og moderat muslimsk land. Derfor vil jeg også bruge mit besøg til at sætte fokus på kampen mod ekstremisme og drøfte behovet for fortsat religiøs tolerance og anti-radikalisering med repræsentanter fra de religiøse miljøer.

Sandheden er imidlertid, at Indonesien på ingen måde er moderat. Der er nemlig indført sharialovgivning i den indonesiske provins Aceh.
Så sent som den 17. november blev en kvinde pisket af en maskeret sharia-håndhæver for at dyrke sex uden for ægteskabet:

nintchdbpict000367532527

I maj blev to mænd idømt 85 stokkeslag for at dyrke sex med hinanden. Ugifte par bliver straffet i Aceh, hvis de kysser eller krammer. Desuden bliver der slået hårdt ned på folk, der gambler eller drikker alkohol.
Man kan læse udførligt om sharialovgivningen i Aceh-provinsen her.

På trods af disse barbariske straffe kalder Lars Løkke Indonesien for “fredeligt og moderat”.
Det bør måske ikke overraske. Statsministeren har jo tidligere i år udtalt, at han respekterer islam i forventning om at få samme respekt tilbage.

Nye tal: Somaliske efterkommere er syv gange mere voldelige end gennemsnittet

somali-muslim-gangs-in-minnesota

Danmarks Statistiks årlige publikation “Indvandrere i Danmark” er udkommet i dag. Den kan læses i sin helhed her.
På side 111 kan man se følgende tabel:

GetPubFile.aspx_-_2017-11-27_22.52.35

Mandlige efterkommere fra Somalia har et voldsindeks på 771. Det betyder, at de er 7,71 gange mere voldelige end gennemsnittet af alle mænd. For et år siden angav Danmarks Statistik et indeks på 559, så de somaliske efterkommere er altså inde i en mildest talt uheldig udvikling.

For efterkommerne fra Libanon (mestendels statsløse palæstinensere) ser det også skidt ud. De har et voldsindeks på 666, mens de syriske efterkommere ligger på 552.
Som det fremgår af tabellen, er efterkommere fra alle de viste muslimske lande langt mere kriminelle end gennemsnittet.

Når man ser på beskæftigelsesindeksene, står det også skidt til. De følgende to tabeller kan findes på side 42 og 43 i Danmarks Statistiks publikation:

GetPubFile.aspx_-_2017-11-27_23.25.26

GetPubFile.aspx_-_2017-11-27_23.27.43

Igen ser man, at problemerne er klart størst hos efterkommere fra muslimske lande. Det fremgår ligeledes, at muslimske efterkommerkvinder stadig er stærkt underbeskæftigede. Medierne har ellers længe påstået, at det går fremragende med at få integreret de kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Det går altså elendigt med integrationen af muslimske efterkommere – både ang. kriminalitet og beskæftigelse. Men disse tal bliver fortiet af de landsdækkende medier.
Det er jo også en trist historie…

Opdatering:

Ekstra Bladet nævner faktisk i dag, at somaliske efterkommere er voldsomt kriminelle:
Massiv efterkommer-kriminalitet: ’I Somalia var de blevet skudt’

Næsten hver anden voldtægtsdømt er ikke-vestlig indvandrer

17724095-573894220jpg

Næsten hver anden gang dommere i 2016 fandt gerningsmænd skyldige i voldtægt, var de dømte indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.
Sidste år blev 66 personer dømt for voldtægt. 28 af dem – svarende til 42 procent – var ikke-vestlige. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik:

statistikbanken.dk_statbank5a_SelectOut_PxSort.asp_file=20171127143549207436749STRAFNA4&PLanguage=0&MainTable=STRAFNA4&MainTablePrestext=Skyldigepersoner&potsize=6_-_2017-11-27_14.36.

Ifølge Justitsministeriets Forskningskontor udgør ikke-vestlige indvandrere kun seks procent af de 15-79-årige i Danmark. I 2016 var 42 procent af de voldtægtsdømte fra ikke-vestlige lande. Ikke-vestlige personer er derfor ekstremt overrepræsenteret i statistikken over voldtægtsdømte.

Danmarks Statistik offentliggør ikke samtlige de dømte oprindelseslande. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, eftersom 13 af de 28 ikke-vestlige voldtægtsdømte bliver kategoriseret som personer fra “øvrige” ikke-vestlige lande.
De dømte ikke-vestliges oprindelseslande kan ses her.

Tallene viser desuden, at antallet af voldtægtsdomme er steget med hele 83 procent fra 2014 til 2016.
Men det er kun toppen af isbjerget. Alene i tredje kvartal af 2017 blev der anmeldt 259 voldtægter. Og så er der alle de voldtægter, der ikke bliver anmeldt.

Ikke desto mindre bliver politikerne og politiledelsen ved med at påstå, at der ikke er sket en stigning i antallet af begåede voldtægter.

Kommunalvalg: Muslimske politikere begik valgsvindel i Kolding

svindel
Mohamed Abdulahi (tv.) og Hamlaoui Bahloul

Da borgere ved kommunalvalget satte kryds på stemmesedlen på valgstedet ved Dyrehavevej i Kolding, stred stemmeafgivningen i mindst ét og muligvis helt op til fire tilfælde mod valgloven. Med inde i stemmeboksen var nemlig byrådskandidaten Mohamed Abdulahi og byrådsmedlem Hamlaoui Bahloul. Begge var valgtilforordnede, og begge stillede op for Socialdemokratiet. Det skriver JydskeVestkysten.

I valgloven står:

En kandidat, der er opstillet i kommunen eller regionen, må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde personlig bistand til stemmeafgivning.

JydskeVestkysten kalder det “sjusk”, men der er selvfølgelig tale om valgsvindel.
De to politikere har dog næppe noget at frygte. De er både muslimer og socialdemokrater. Det er bedre end et løsladelseskort i brætspillet Matador.

Berlingske bedriver muslimsk propaganda: Profeten Muhammed står for fred, fællesskab og næstekærlighed

BRITAIN PROPHET DRAWINGS
Muslimer demonstrerede foran den danske ambassade i London under muhammedkrisen i 2006, hvor de krævede, at enhver krænkelse af muslimernes profet skulle udløse dødsstraf.

Berlingske bringer i dag denne artikel. Den omhandler muslimer i Danmark, der i dag søndag fejrer profeten Muhammeds fødselsdag med en march i København. Artiklen indledes med følgende passage:

Straffen må skærpes, når bandemedlemmer begår kriminalitet i Danmark. Det handler om at skabe fred, fællesskab og næstekærlighed, mener danske muslimer.

Hvad der er en årlig fejring af profeten Muhammeds fødselsdag bliver søndag også brugt på at sige fra over for den voldsomme bandekonflikt, der i København blandt andet har medført adskillige skudepisoder – flere med dødelig udgang.

Hvis man læser hele artiklen, så nævner de interviewede muslimer slet ikke ordene “fællesskab” og “næstekærlighed”. Det er rent opspind fra Berlingskes journalist.
Muslimerne bruger ganske rigtigt ordet “fred”, men der er absolut intet nyt i, at muslimer forsøger at fremstille islam som fredens religion.

I 2005 offentliggjorde Tina Magaard et forskningsprojekt, hvor det blev bevist, at islam er Verdens mest krigeriske religion. Hun udtalte i den forbindelse til Jyllands-Posten:

Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til.

Dette faktum burde Berlingske selvfølgelig have nævnt i deres artikel, men det valgte de ikke at gøre.
Berlingske fortæller dog trods alt, at fødselsdagsmarchen i København er arrangeret af Minhaj-ul-Quran Danmark, der ønsker global islamisk dominans. Men foreningen forsikrer i artiklen, at man skam går ind for at overholde den danske lovgivning.

Sandheden om Minhaj-ul-Quran er blevet fortalt af islaminfo.dk.
Deres officielle målsætning er: “Peace, progress and prosperity”. Men af bevægelsens hovedhjemmeside i USA fremgår medlemmernes reelle mål:
“Islamisk overherredømme verden over – elimineringen af ateistiske ideologiers indflydelse – islamisk dominans såvel politisk, kulturelt, akademisk, socialt, åndeligt og økonomisk”. Bevægelsen har også den holdning, at de vantro skal dræbes, hvis de viser foragt for profeten Muhammed.

Berlingske undlader at nævne, at Minhaj-ul-Quran Danmark går ind for at dræbe vantro. Det er vist stadig forbudt ifølge dansk lovgivning…

Således blev danskerne endnu en gang udsat for en gang journalistisk propaganda, der skal overbevise os om islams lyksaligheder.

Dansk biskop: Man kan ikke lave et juridisk kønsskifte på Gud

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh Poulsen

Tidligere har det kønsneutrale ord ‘hen’ holdt sit indtog i de svenske børnehaver, børnebøger og i det talte sprog. Og nu er turen kommet til Gud, der heller ikke længere må være hankøn.
Svenskerne vedtog torsdag forslaget om at indføre ‘hen’ i kirkesproget med stort flertal ved et kirkemøde i Uppsala, som er den svenske kirkes øverste organ.

Biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh Poulsen, mener, at den kønspolitiske korrekthed har taget overhånd i Sverige. Han udtaler følgende til TV 2:

Gud bliver kaldt for far, for at vi skal forstå, at han ikke er en fjern og abstrakt størrelse. Han er ikke en, man kan lave et juridisk kønsskifte på.

Der er sjældent grund til at rose danske præster og biskopper, men her er en kærkommen undtagelse.
Vel talt, hr. biskop!

Syv somaliere blev valgt ind i de danske byråd

som
Syv byrådsmedlemmer med oprindelse i Somalia

Kommunalvalget er overstået.
De røde vandt, og Danmark tabte.

På Facebook jubles der over, at syv somaliere blev valgt ind i de danske byråd. Fem stillede op for Socialdemokratiet, en for Enhedslisten og den sidste blev valgt for Alternativet:

Det_her_er_historiske.👌🏼_Tillykke_til_de_7..._-_Najiib_Abti_Mahad_-_2017-11-23_22.39.12
Og så er der lige denne “solstrålehistorie”:

Lokalavisen.dk_Regionale_nyheder_&_lokale_nyheder_fra_Politikens_Lokalaviser_-_2017-11-23_23.09.46

Dette er blot den spæde begyndelse.
Om få år vil der med stor sandsynlighed findes et muslimsk parti i Folketinget. Om nogle årtier vil det være Danmarks største.

DF gik i alliance med Radikale og gav dem borgmesterposten i Rebild

Rebild
Tommy Degn (tv.) og Leon Sebbelin

Først var den siddende borgmester i Rebild Kommune, den radikale Leon Sebbelin, dømt ude.
Efter stemmeoptællingen var der helt åbent spil om, hvem der skulle indtage borgmesterposten. Dansk Folkepartis Tommy Degn havde det afgørende mandat

En sen nattetime skiftede DF hest og indgik en alliance med Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Danmarks eneste radikale borgmester kan derfor nu blive siddende i Rebild. Det skriver DR.

Lederen af Den Sociale Fællesliste i Rebild, Allan Busk, udtaler følgende til TV2 Nord:

I går eftermiddags havde Tommy og jeg en snak, og vi var enige om, at vi ikke ville pege på Sebbelin som borgmester. Da stemmerne var talt op, stak Degn af, da vi vendte ryggen til og røvrendte hele lortet. Jeg er meget forundret, og han har ikke været ærlig. (…)

Det er jo taberen, der er blevet borgmester, og jeg ved, at Dansk Folkepartis bagland er splittet og rasende. Jeg har fået beskeder fra flere, som fortæller, at de nu melder sig ud af DF.

DF har altså sørget for, at en radikal kan beholde borgmesterposten. Det er DF’s vælgere næppe helt tilfredse med.