Sverige: 190.000 tilfælde af voldtægt eller forsøg på voldtægt i 2016

origin_5022057355

Det Kriminalpræventive Råd i Sverige, Brottsförebyggande rådet (Brå), offentliggjorde i november en lang række kriminalitetstal. Ang. voldtægt skriver Brå:

Den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2016, vilket motsvarar cirka 181 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2015, då 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta; därefter har det skett en ökning.

Enligt reguljära NTU uppskattades antalet brottshändelser 2016 till ungefär 654 000, vilket är avsevärt fler än något annat år. Dock har antalet händelser varierat kraftigt över tid, vilket medför att de årsvisa resultaten för antal händelser ska tolkas med försiktighet och inte användas som huvudsaklig indikator på utsatthet för sexualbrott.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Drygt fyra av tio (42 %) uppger att de utsattes för mellan två och nio händelser under 2016, enligt reguljära NTU. Ungefär en tiondel (9 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 %) utsatts minst två gånger under 2016.

I reguljära NTU visar svaren på de tre frågorna sammantaget att 29 procent av de sexualbrott som uppges ha begåtts 2016 varit så pass allvarliga att det kan röra sig om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt.

I 2016 blev der begået 654.000 seksualforbrydelser i Sverige. 29 procent af disse – det svarer til 189.660 tilfælde – var så alvorlige, at de kan karakteriseres som voldtægt eller forsøg på voldtægt.

Sidste år var der altså ca. 190.000 tilfælde af voldtægt eller forsøg på voldtægt i Sverige. Det er et vanvittigt højt tal.
Brå fortier alle oplysninger om etnicitet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s