Løkke vil ændre muslimers holdninger til homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter

llr

Nok kan homoseksuelle gå hånd i hånd på gaden i Danmark, men der er for mange, som ikke har lyst til at gøre det. Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen vil regeringens nye handlingsplan på LGBTI-området ændre på dette. Forkortelsen LGBTI dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede. Det skriver Ritzau.

Lars Løkke udtaler følgende:

Vi kan ikke lovgive om de tanker, du tænker, men ved at holde den her regnbuefane højt kan vi være med til at påvirke tingene over tid.
Jeg tror, at vi når en dag, hvor det er absolut almindeligt forekommende – også blandt etniske minoriteter – at man ser med et åbent sind på folk, der har en anden seksualitet.

De grupperinger, som Lars Løkke kalder for “etniske minoriteter”, er naturligvis muslimer. I Danmark er der ingen andre etniske grupper, der i så høj grad opfører sig hadsk og voldeligt over for personer, blot fordi de ikke er heteroseksuelle.

Nu prøver statsministeren så at bilde os ind, at regeringens handlingsplan kan få muslimerne til at acceptere LGBTI-personer.
Planen koster i øvrigt 25 millioner kroner.

Har Thulesen Dahl indgået en aftale om at frede Mette Frederiksen, hvis hun bliver statsminister?

https://bdk.bmcdn.dk/media/cache/resolve/image_1500x/image/80/801087/16344308-mette-frederiksen-og-kristian-thulsesen-dahl.jpg

Socialdemokratiet går til valg på at danne en regering uden deltagelse af De Radikale efter næste valg. De Radikale har svaret igen med at udtale, at de nu ikke længere vil være støtteparti for en socialdemokratisk regering.

Mette Frederiksen har selvfølgelig forudset den melding fra Morten Østergaard, inden hun droppede De Radikale. Men hvorfor droppede hun dem, når rød blok ikke kan opnå flertal uden De Radikales mandater?

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, har muligvis givet svaret. For en måned siden skrev hun i denne analyse om, hvad der kan ske, hvis rød blok får flertal efter næste valg:

(…) Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl har en nøgle. Afhængigt af øjnene, der ser, kan den skabe opstandelse eller låse op for fastlåste fronter: Thulesen Dahl kan stille i udsigt, at DF ikke vil vælte Mette Frederiksen, så længe en ny S-ledet regering holder sig på udlændingepolitikkens smalle stramme sti. (…)

Ovenstående er indtil videre et scenarium, som er blevet drøftet over længere tid i en række partier. Også i DF, hvor det dog endnu er uklart, hvordan Thulesen Dahl vil spille sine kort efter valget. En del ubekendte, bl.a. om der i det daglige kan dannes et S-SF-DF-flertal, kan spille ind.

Ingen forestiller sig, at DF løber fra budskabet om at pege på en V-statsminister ved det kommende valg. Men i tilfælde af rødt flertal vil det næppe være en uoverkommelig udfordring for Thulesen Dahl at fortælle sine vælgere, at han i en periode vil sikre landet imod udlændingepolitiske lempelser og agter at fortsætte den linje, han med stor effekt har udfoldet siden 2015 med DF-S-dominans over den førte politik.

Meget tyder på, at Kristian Thulesen Dahl nu har forsikret Mette Frederiksen om, at han ikke vil vælte hende, hvis hun bliver statsminister. Ellers ville S-formanden næppe have smadret forholdet til De Radikale på denne meget offentlige og brutale måde.

Det løfte fra Thulesen Dahl vil i givet fald være risikabelt for DF, selvom Helle Ib mener det modsatte.

Der kommer for det første ingen reelle stramninger af udlændingepolitikken med Mette Frederiksen som statsminister.
Hun vil overholde alle konventioner og EU-regler. Derudover er der problemerne med Angela Merkel. Den tyske kansler vil blive rasende, hvis Socialdemokratiet lukker den dansk-tyske grænse for asylansøgere, sådan som Mette Frederiksen har lovet. Ydermere vil dansk erhvervsliv himle op om Danmarks forværrede anseelse og de dermed medfølgende tab af eksport. Al den ballade vil Mette Frederiksen undgå.

Det bedste, DF kan opnå under den socialdemokratiske regering, vil derfor være, at den nuværende udlændingepolitik bliver fastfrosset. Det er næppe noget, der vil vække jubel hos DF’s vælgere

For det andet får S og DF ikke 90 mandater tilsammen, så derfor skal S og DF vedtage finanslove og andre vigtige tiltag sammen med yderligere et eller to partier fra rød blok. Thulesen Dahl og Mette Frederiksen håber uden tvivl på, at SF kan levere de afgørende mandater, men det er langt fra sikkert. Derfor kan det blive nødvendigt at lave aftaler med enten Enhedslisten eller Alternativet. Det vil heller ikke blive populært hos DF-vælgerne.

Thulsesen Dahl vil gerne have den magt, som De Radikale historisk har haft. Det kan dog få den konsekvens, at DF’s mandattal skrumper ind til det niveau, som De Radikale historisk har haft.

Tal fra Danmarks Statistik afslører: BT lyver om antallet af anmeldte voldtægter

980x420_kaerestevold01

BT påstår i denne artikel, at der årligt bliver anmeldt 400-600 voldtægter i Danmark.
Det er imidlertid løgn. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet er langt højere:

02

Som det fremgår, blev der i 2016 anmeldt 744 voldtægter, mens antallet i 2017 steg til 890. Altså langt over de af BT påståede 400-600 om året.

I 2016 var næsten halvdelen – 42 procent – af de voldtægtsdømte af ikke-vestlig oprindelse:

42

Det er et faktum, som BT ikke nævner. Det er denne form for løgn – udeladelsesløgnen – som de danske medier oftest benytter sig af.

S: Vi vil gøre bilerne dyrere sammen med DF

mfkd

Socialdemokratiet har retorisk overbudt regeringen i forhold til miljø- og klimapolitikken. Men kun retorisk. Partiets grønne plan er nemlig underfinansieret med 3,5 milliarder kroner. Det skriver Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, vil ikke fremlægge en konkret finansiering for de manglende milliarder, men han peger på tre punkter, hvor der muligvis kan findes nogle penge:

  • Drop nedsættelsen af elafgiften
  • En hurtigere indfasning af pso-aftalen
  • Gør bilerne dyrere sammen med DF

Her er citatet fra Jyllands-Posten ang. bilerne:

Et andet forslag fra Socialdemokratiet er at gøre bilerne dyrere, som S og DF i samklang med et flertal uden om regeringen var tæt på at vedtage onsdag.
»Vi har peget på det provenu, der er fra aftalen om registreringsafgiften,« lyder det i Joels formulering.

Øvelsen handler kort fortalt om, at bilkøbere skal kompenseres mindre, end regeringen har foreslået, når nye EU-regler for udregning af køretøjers brændstofforbrug træder i kraft næste år. Det ville betyde, at bilisterne i 2021 skal have 430 mio. kr. ekstra op af lommen. Dansk Folkeparti såede dog senere samme onsdag usikkerhed om denne delfinansiering.

Min kommentar:

Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så vil der sandsynligvis komme en lang række skatte- og afgiftsforhøjelser. Socialdemokratiet vil ikke bare bruge flere milliarder på miljø- og klimapolitikken. Partiet vil også give lønforhøjelse til arbejdsløse muslimer.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har for nylig udtalt, at Socialdemokratiet skal have mere magt efter næste valg. DF vil derfor være villige til at stemme for nogle af skatte- og afgiftsstigningerne. De dyrere biler er bare begyndelsen.

Støjberg hyrer ambassadører til at få “flygtninge” i job: Koster 78 mio.

https://bdk.bmcdn.dk/media/cache/resolve/image_1049x/image/81/812543/16680625-inger.jpg

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg giver nu økonomisk støtte til 36 kommuner til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører, der skal styrke “flygtninges” tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det koster skatteyderne 78 millioner kroner.
Det fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Det er endnu et eksempel på, at gode penge bliver smidt efter dårlige. Regeringen nægter at erkende, at integrationen af muslimer er en dødssejler, så derfor finder man på det ene røgslør efter det andet.

For to uger siden uddelte Støjberg 90 millioner kroner i bonusser til kommuner, som har fået flere “flygtninge” i job. En “flygtning” skal kun arbejde 3,5 timer om dagen, før kommunen kan få sin bonus.
Nu kommer der så endnu en regning på 78 millioner til integrations- og beskæftigelsesambassadører.

De samlede bruttoudgifter til ikke-vestlige personer er på svimlende 84 milliarder kroner.