Nye Borgerlige vil udvise over 100.000 udlændinge på overførselsindkomst

pv
Pernille Vermund

OBS: Artiklen er fra 2016

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, skriver på Facebook bl.a:

Vi må have modet til at anerkende de skelsættende udfordringer, som migrationen fra de muslimske lande medfører og tage fat om nældens rod.

Lad os annullere tildelt indfødsret for borgere, der dømmes efter straffeloven, udvise enhver udlænding eller borger med tildelt indfødsret, der dømmes efter straffeloven, hjemsende udlændinge, der ikke er i arbejde eller på anden lovlig vis sikrer egen forsørgelse, hjemsende muslimske velfærdsmigranter, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber, stoppe al asylbehandling i Danmark og sikre, at vi kun tildeler statsborgerskab til udlændinge, der har assimileret sig i vores samfund.

Pernille Vermund bekræfter i kommentarsporet, at Nye Borgerlige ønsker at udvise alle udlændinge på overførselsindkomst.

Ifølge de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik, så er der 132.774 personer med udenlandsk oprindelse på overførselsindkomst (SU er ikke medregnet). Heraf har 108.585 oprindelse i ikke-vestlige lande.

Nogle af de 132.774 personer har dansk statsborgerskab, men antallet af udlændinge på overførselsindkomst er uden tvivl på over 100.000.
Derudover findes der et antal personer med udenlandsk oprindelse, der modtager folke- og brøkpension, men Danmarks Statistik opgør ikke dette område fordelt på oprindelsesland.

Nye Borgerlige vil altså udvise over 100.000 udlændinge på overførselsindkomst. Desuden vil partiet udvise alle kriminelle udlændinge.
Det er en politik, som mange borgerlige vælgere formentlig vil være enige i. 54 % af blå bloks vælgere mener nemlig, at den danske udlændingepolitik er for lempelig.

18 thoughts on “Nye Borgerlige vil udvise over 100.000 udlændinge på overførselsindkomst

 1. Kim Kaos 1. marts 2016 / 09:50

  100.000 færre til at belaste vores system vil da være en velsignelse og hiver vi også de kriminelle ud første gang de overtræder loven så mangler vi bare at få vores skattevæsen til at fungere og vi ville vælte os i penge 😉

  Liked by 1 person

  • Anonym 4. december 2018 / 10:54

   Helt, helt enig.

   Like

 2. Tove mølbach 1. marts 2016 / 20:01

  Jeg er enig. Vi har jo længe nok accepteret at de tømmer vore sociale kasser.
  Hvis de ønsker at blive, må de kunne klare sig selv. Ingen skal kunne skjule sig bag religiøse skodder. Giv dem 3 mdr. Til at finde sig et job. Får de ikke det, må ægtefællen forsøege familien, de skal blot ikke have overførsels indtægter.

  Like

 3. Christian 1. marts 2016 / 20:21

  Det burde slet ikke kunne lade sig gøre for flygtninge eller indvandrere at modtage så meget som en krone af Danmark, det betaler sig ikke.
  Hvor mange danskere lever på offentlige ydelser i de lande vi modtager disse flygtning og indvandrere fra.
  Er der penge i dem set med danske briller, nej.
  Er de langt mere kriminelle end gennemsnits danskeren, ja meget.
  Har vi 30 års super negativ erfaring med indvandrere og flygtninge fra Mellemøsten og Afrika, ja.
  Er vi sindssyge at lukke dem ind alligevel, ja meget.
  Er de ligeså gode og dygtige som os danskere, nej nej langt fra.

  Liked by 1 person

 4. Peter 1. marts 2016 / 23:29

  Det kan være ønsketænkning, når ikke engang hjemlandet vil tag imod egen borger. Man skal tag fat helt nede ved roden af problemet: Gør alle de Quislinger i folketinget statsløse!

  Like

  • KSD 2. marts 2016 / 08:50

   Jeg har foreslået, at hvis den udvistes oprindelige hjemland ikke vil tage imod den udviste, så sendes vedkommende til en lejr i Nordafrika eller Tyrkiet. Jeg har her på bloggen beskrevet, hvordan disse lejre kan etableres: http://bit.ly/1oOlQa8

   Like

 5. Tom 2. marts 2016 / 08:18

  Fed side i har sku fat i noget det da helt sikkert !

  Liked by 1 person

  • KSD 2. marts 2016 / 08:53

   Det er nu kun mig, der står for siden, men tak for rosen. Jeg er i øvrigt ikke er medlem af – og ikke har forbindelse til – noget politisk parti.

   Like

 6. Jørgen Mejrup 2. marts 2016 / 18:12

  Lov beskytter
  ”de forkerte”
  Af Jørgen Mejrup
  Først skulle den ekstremistiske muslimske organisation Hitb-uz-tarir forbydes.
  Og nu siger integrationsminister Inger Støjberg: At hun helst så Grimhøj moskeen ”jævnet med jorden.”
  Den seneste ”krigserklæring” faldt efter at TV 2 viste, hvordan imamer med henvisning til koranen opfordrer til at tugte genstridige kvinder og ulydige børn, der ikke beder til Allah.
  Utro kvinder skal stenes, vantro og frafaldne muslimer slås ihjel og genstridige børn opdages med ”blød”, men følbar vold.
  Politikerne røg straks op i det røde felt og truer med bål, brand og forbud: ”ih, hvor vi gungrer, sagde musen til elefanten, da det gik over en bro.” Teatertorden.
  Herefter sker der ikke en hujende fis. Nåh, jo – Rigsadvokaten bliver atter spurgt, om de da ikke kan forbydes.
  Og hver gang er svaret det samme: Det kan vi ikke gøre uden at bryde Grundlovens og internationale konventioner.
  Derefter affinder alle sig med det, alt mens giften uhindret fortsætter med at brede sig.
  Men selvfølgelig kan politikerne da gøre noget – hvis de vil!
  De kan starte med at opsige konventionerne og bruge den selvsamme Grundlov, som i sin tid blev indført for at beskytte danskerne og danskheden.
  Nu bruges den sandelig som argument for at tilgodese de uønskede ekstremistiske voldsreligiøse fremmede.
  Tillad mig at citere fra Danmarks Riges Grundlov, paragraf 78 stk. 2, 3 og 4:
  Stk. 2.
  Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
  Stk. 3.
  Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
  Stk. 4.
  Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.
  Så kære regering: Træk nu i arbejdstøjet, udsted et foreløbig forbud og giv selvsamme Rigsadvokat ordre til at anlægge sag mod de ekstremistiske bevægelser med krav om deres opløsning!
  Det er krænkende for retsfølelsen, hvis e n højt placeret embedsmand – Rigsadvokaten – bare kan stille sig i vejen for lovgivernes seriøse virke med sin subjektive fortolkning af Grundloven.
  Den er domstolene og k u n domstolene, der skal drage den konklusion.

  Like

 7. Jørgen Mejrup 2. marts 2016 / 23:43

  Drømme-scenarie?

  Af Jørgen Mejrup

  Kongeriget Danmark mod Grimhøj Moskeen, Hizb-ut-Tahrir, Jehovas Vidner, Bandidos og Hells Angels m.fl.:
  Regeringen anlægger hermed – under henvisning til Grundlovens § 78 stk. 2 og 3 – sag mod Grimhøj Moskeen, Hizb-ut-Tahrir, Jehovas Vidner, Bandidos samt Hells Angels m.fl. med påstand om, at de førnævnte foreninger forbydes i henhold til Danmarks Riges Grundlov.
  Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der kan føres tilstrækkeligt bevis for, at de sagsøgte søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller ved lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende.
  Sagerne anlægges efter at et flertal og Folketinget og i regeringen, som hjemlet i Grundloven, har udstedt et foreløbigt forbud, der skal indbringes for retten til stadfæstelse i henhold til samme lovs stk. 3.
  Anklagemyndigheden vil bevise, at den ekstremistiske muslimske forening: Hizb-ut-Tahrir og Grimhøj Moskeen opildner til overtrædelser af straffeloven ved at gå ind for drab, stening, håndsafhugning og vold mod børn under henvisning til koranen.
  Den primære påstand mod Jehovas Vidner er, at organisationen som straf benytter udstødelse af fællesskabet ved overtrædelse af interne love.
  Det gælder især i forhold til vidnernes egen nære familie, der splittes på en måde, der må anses for i strid med Menneskerettighederne.
  Udstødelse kan efter anklagemyndighedens opfattelse sidestilles med strafbar psykisk vold.
  Bandidos og Hells Angels (m.fl.) har i en årrække kunne forbindes med forskellig former for organiseret kriminalitet, hvor vold, anstiftelse af vold og trusler anvendes som overtalelse.
  (Dokumentation vedlagt.)
  Der nedlægges ingen subsidiære påstande under sagen, men anklagemyndigheden er indstillet på at hæve sagen mod Jehovas Vidner, hvis sekten dropper udstødelser.

  Like

  • Steven Pedersen 3. marts 2016 / 07:51

   Jeg vil støtte op om dette parti 100 % hvis al det de skriver passer/lover og leve på til i deres parti program…Danmark er fyldt med vatpik politikere som hytter deres eget skin og er en flok pampere og nogle er sågar landsforrædere såsom dem fra de radikale Venstre…FØR!…Muslimer generel kan BARE IKKE leve i vestlige land med deres syge kultur og religion…så FAT det for fonden danskere!!!!…De skal ud alle sammen inden de underminerer vore kære Danmark og velfærd som vi betaler så rigeligt til via høje skatter…Muslimer bidrager ikke med andet en bøvl, nas og vold i vesten…Så der skal nye politiske kræfter til NU!….sæt i værk og det kan kun gå for langsomt….NU!

   Like

 8. Jan 3. marts 2016 / 22:21

  Danmark mangler en revolution, ellers er landet tabt for evigt!

  Like

  • Anonym 4. marts 2016 / 16:00

   H.P
   hvorfor kalder i dem for indvandrer og emigranter .de er alle kriminelle , desertører og kujoner
   de skulle blive hjemme og forsvare deres land.

   Like

 9. Anonym 4. marts 2016 / 16:50

  Ud med dem så kan vi der er dansker og altid har arbejdet, men nu er nedslidt måske få en pension i stedet for at skal leve af kontanthjælp

  Like

 10. Ivan Jensen 18. marts 2016 / 08:50

  Luk grænsen for ikke-vestlig indvandring(herunder asylindvandring). Udover at hjemsende udlændinge på overførselsindkomst, skal de såkaldte flygtninge(læs velfærdsshoppere/lykkeriddere) også sendes ud af landet, så snart det er muligt.

  Like

 11. E. Frederiksen 13. april 2016 / 13:06

  Håber alle i, som er klar over, at vi har et meget stort problem med
  politikere, der ikke passer på vort land, tværtimod – alle læser Den Korte Avis og sender indlæg til den.
  Endnu engang flot indlæg i DKA 13.04.16 af Jørgen Mejrup.
  Håber også, i andre videresender indlæg til regeringen.

  Tag blot Zenia Stampe og RV i det hele taget samt Alternativer og Enhedslisten. Vi har en kamp foran os for at beholde vort dejlige land, som vi ønsker det.
  Er ikke racist, men realist. Racismekortet trækkes tit, når vi blot forsvarer os mod at blive overtaget af muslimer.

  Like

 12. Holger Danske 10. januar 2020 / 11:55

  Start med Dna base og luk ingen ind uden registrering der, vi andre bør frivillig afgive Dna til basen

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s