Antallet af muslimer er steget med 26 % på ti år

277718.jpg

I Danmark er antallet af personer med oprindelse i muslimske lande steget med 26 % fra 2005 til 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
Jeg har kategoriseret et land som muslimsk, når islam er den mest udbredte religion i dette land ifølge den engelske version af Wikipedia.

I 2005 var der 211.976 personer med oprindelse i muslimske lande, mens der i 2015 var 267.102. Det reelle tal er en del højere, eftersom 3.-generationsindvandrere kategoriseres som personer med dansk oprindelse, hvis blot én af forældrene har fået dansk statsborgerskab.

Man bør desuden bemærke, at det senest opgjorte tal er fra 1. januar 2015; altså inden migrantkrisen. Derfor vil antallet af muslimer stige kraftigt i de kommende år.

I 1983 vedtog Folketinget en udlændingelov, der på daværende tidspunkt var den mest liberale i verden. Siden da er antallet af personer med oprindelse i muslimske lande ottedoblet.

Udgifterne til asyl er højere end angivet – Folkeskolen og sundhedsområdet medregnes ikke

Inger Støjberg besøger flygtningelejren hos Beredskabscenter Thisted

For to uger siden kunne man læse denne historie:
Asyltilstrømning koster 48 milliarder frem mod 2020

48 milliarder kroner er et voldsomt stort tal, men udgifterne er faktisk endnu højere. De øgede omkostninger til folkeskolen og sundhedsområdet er f.eks. ikke medregnet.
Det fremgår af den mail-korrespondance, som jeg i går, den 29. januar, havde med fuldmægtig i Udlændingeministeriet, Lars Stenbæk.

Lars Stenbæk linker i korrespondancen til dette svar fra udlændingeminister Inger Støjberg til Folketinget. Her fremgår det, at kun de udgifter, der specifikt er nævnt i svaret neden under tabel 1, bliver medregnet i de samlede asyludgifter.
Læg mærke til, at de øgede udgifter til vuggestuer og børnehaver ikke nævnes. Disse omkostningerne bliver dermed heller ikke indregnet.

De asyludgifter, der ikke medregnes, er altså:

  • “Flygtninge” og familiesammenførtes undersøgelser og behandlinger hos læger og på sygehuse
  • “Flygtninge”-børns undervisning i folkeskolen
  • “Flygtninge”-børns pasning i vuggestuer og børnehaver

Skjulte milliardudgifter

Det vides ikke præcist, hvor store disse ikke-medregnede asyludgifter er, eftersom de ifølge Lars Stenbæk ikke opgøres særskilt for målgruppen.
Kommunernes Landsforening har imidlertid regnet sig frem til, at der bare i 2016 vil komme en ekstraregning på flere milliarder til bl.a. børnehaver, læger og skoler.

Ydermere bliver udgifterne til en “flygtning” og dennes familiesammenførte fjernet fra de samlede asyludgifter, når “flygtningen” har overstået sit tre-årige integrationsprogram. De, der fik asyl til og med 2012, bliver dermed ikke medregnet i det nuværende regnskab.

Ingen af de landsdækkende medier har berettet om, hvordan regeringen undlader at medregne disse ekstra asyludgifter. Vælgerne skulle jo nødig blive endnu mere skeptiske over for migranterne.

Hvis vi vil redde Danmark, kommer vi ikke uden om omfattende udvisninger af muslimer

Eid-bøn i Nørrebrohallen

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, udtalte for nylig, at venstrefløjen har været for berøringsangst i udlændingedebatten. På et afgørende område er den borgerlige fløj – og sågar store dele af den nationalkonservative – også knuget af denne berøringsangst: Udvisninger af muslimer med opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.

Der er simpelthen alt for mange muslimer her i landet.
Kommunerne er tvunget til massive nedskæringer for at kunne finansiere de store mængder af “flygtninge” samt deres familiemedlemmer. Langt de fleste af “flygtningene” kommer fra muslimske lande.
Desuden er muslimer langt mere kriminelle end gennemsnittet. Ydermere sætter de danske normer og værdier under et konstant stigende pres.

Derfor er det ikke nok at indføre et stop for tildelingen af asyl og et indvandringsstop fra muslimske lande. Hvis vi vil redde Danmark fra et fremtidigt økonomisk kollaps og borgerkrigslignende tilstande, kommer vi ikke uden om omfattende udvisninger af muslimer.

Jeg skriver bevidst “udvisninger” og ikke “repatrieringer”. “Repatriering” betyder: Det at sende tilbage til hjemlandet.
Det vil ikke være muligt at sende alle udviste tilbage til deres hjemlande, fordi myndighederne i mange af disse lande nægter at tage imod deres egne statsborgere.

Sådan kan det gøres

Når Danmark er udtrådt af de internationale konventioner, kan udvisningerne foretages på følgende grundlag:

  • Personer med oprindelse i muslimske lande udvises, hvis de er blevet dømt for kriminalitet. Det gælder alle former for kriminalitet.
  • Personer med oprindelse i muslimske lande udvises, hvis de har modtaget overførselsindkomst i mere end en tolvtedel af den tid, de har opholdt sig i Danmark (SU er undtaget). Et eksempel: En muslim i den arbejdsdygtige alder med 10 års ophold i Danmark må maksimalt have været på overførselsindkomst i sammenlagt 10 måneder.

Dette indføres med tilbagevirkende kraft. Det gælder også for muslimer, der har enten permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab. Har de overtrådt et af de to punkter, bliver opholdstilladelsen eller det danske statsborgerskab inddraget.
Er en udvist enlig forsørger, bliver barnet eller børnene også udvist. Dette gælder ligeledes, hvis begge forældre udvises.

Hvis den udvistes oprindelige hjemland ikke vil tage imod den udviste, så sendes vedkommende til en lejr i Nordafrika eller Tyrkiet. Jeg har i denne artikel beskrevet, hvordan disse lejre kan etableres.

Der skal være meget få undtagelser fra disse regler. Hvis f.eks. en person som Naser Khader havde overtrådt reglen om perioden på overførselsindkomst, så ville han blive undtaget fra udvisning, fordi han aktivt har kæmpet for demokrati og har bekæmpet fundamentalistiske muslimer.

Ubehageligt, men nødvendigt

Det bliver bestemt ikke behageligt at udføre disse omfattende udvisninger. Indtil for nylig var jeg selv modstander af sådanne tiltag. Udvisningerne kan medføre optøjer, der bliver svære at håndtere. De vil med sikkerhed vække stor vrede i visse dele af den danske befolkning.
Men det er et opgør, vi bliver nødt til tage for at redde vort land. Inden det bliver for sent.

S påstår, at de ønsker asyllejre i nærområderne, men stemmer alligevel for flygtningelandsbyer i Danmark

pressem_de_med_stat_920085a

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, påstår, at hun er enig i Henrik Sass Larsens forslag om, at “flygtninge” skal blive i lejre i deres nærområder og søge asyl derfra i stedet for at rejse til Danmark og søge asyl.
Samtidig stemmer S i dag sammen med Dansk Folkeparti og De Konservative for at oprette flygtningelandsbyer i Danmark.

Det hænger selvfølgelig ikke sammen.
S kan ikke gå ind for, at “flygtningene” skal blive i deres nærområder, samtidig med at partiet går ind for, at “flygtningene” skal være i flygtningelandsbyer i Danmark.

Hvis S havde ment Sass Larsens forslag alvorligt, så ville de presse på for at få et asylstop i Danmark og for at begynde at bygge lejre i nærområderne.
Ved at stemme for statsligt drevne flygtningelandsbyer afslører S dermed deres eget bluff.

Medierne svigter igen

Ingen af de landsdækkende medier har imidlertid påpeget den åbenlyse mangel på overordnet logik i de to modsatrettede forslag fra S. Journalisterne har udelukkende fokuseret på, at regeringen er presset.

Dermed fortsættes stilen fra valgkampen og slutningen af sidste valgperiode, hvor medierne gjorde alt for fremstille S’ udlændingepolitik som stram.

Sådan sender vi migranterne tilbage til nærområderne

1453045583_scanpix-20160113-151959-l

I Folketinget er der nu flertal for at forhindre migranter i at søge asyl i Danmark. I stedet vil flertallet bestående af S, DF og K sende dem tilbage til asyllejre i nærområderne.

Dette flertal eksisterer dog kun på papiret. Ingen af de tre partier vil gøre det nødvendige for at effektuere planen.

For det første er det ifølge Amnesty International en overtrædelse af FN’s flygtningekonvention. Danmark skal derfor udtræde af denne konvention for at føre planen ud i livet. Det vil S og K aldrig gå med til.
For det andet skal landene i nærområderne overtales til at tage imod migranterne. Det kræver metoder, som folketingsflertallet heller ikke vil indvillige i.

Sådan kan det gøres

Hvis der en dag opstår et flertal i Folketinget, der er villige til at gøre det nødvendige, så kommer der en fremgangsmåde her:

Danmark skal opsige konventionerne og indføre et stop for tildelingen af asyl.
Dernæst skal vi sammen med andre europæiske lande leje landområder i Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen og Ægypten langs Middelhavets kyst. I Tyrkiet gøres det samme ud til Det Ægæiske Hav.

n_africa_mid_east_pol_95.jpg_(JPEG_Billede,_1264_×_790_pixels)_-_2016-01-18_10.42.24

I de lejede landområder skal der så oprettes store asyllejre. Lejrene skal betales, drives og bevogtes militært af de europæiske lande.
De militære enheder skal desuden sørge for, at illegale migranter ikke sejler til Europa.

På den måde slår vi to fluer med et smæk: Der etableres asyllejre i nærområderne, samtidig med at grænserne til Europa bliver lukket for migranter.

Har vi råd til at lade være?

Denne plan vil selvfølgelig koste mange penge. Det vil dog koste langt mere at fortsætte som hidtil med at give asyl til millioner af migranter, der har rejst gennem adskillige sikre lande for at komme til Nordvesteuropa. Bare i overførselsindkomster kommer migranterne til at koste enorme summer i de kommende år.

Spørgsmålet er derfor: Har vi råd til at lade være med at udføre planen?

DF begår ny brøler: Blåstempler Socialdemokraternes udlændingepolitik

rb_plus__ny_df-form_744578a

Til Radikale Venstres nytårsstævne udtaler Kristian Thulesen Dahl ang. udlændingepolitikken:

Det er dejligt, at Socialdemokraterne har vristet sig ud af de Radikale klør, så vi kan samarbejde.

Det er en kæmpe brøler af Dansk Folkepartis formand. Med den udtalelse blåstempler han jo Socialdemokraternes politik på udlændingeområdet.

Det er først og fremmest udlændingepolitikken, der har gjort, at DF gennem mange år har hentet store mængder af vælgere hos S. Nu siger Thulesen Dahl, at S har fået en fornuftig udlændingepolitik. Dermed risikerer han at skubbe sine vælgere tilbage i armene på Mette Frederiksen.

Hvis Socialdemokraterne får regeringsmagten efter næste valg, så vil de igen lempe udlændingepolitikken sammen med Radikale Venstre og de andre kulturradikale slapper-partier i rød blok. Det er simpelthen den pris, som Mette Frederiksen må betale for statsministerposten.
Det burde Thulesen Dahl have sagt i stedet.

DF’s brølere

Det er ikke den eneste brøler, som Thulesen Dahl og DF har begået i den seneste tid.
DF sagde i september, at de ville tage imod flere “flygtninge”. Det var ligeledes en stor fejl, at DF stemte for finansloven uden til gengæld at få indført stramninger, der kunne reducere strømmen af asylansøgere.

Ydermere havde DF ikke styr på, hvad der stod i den finanslovsaftale, som de havde skrevet under på. Derfor kom partiet ud i et meget pinligt forløb, hvor de skulle forklare, hvorfor de var gået med til at skære i boligydelsen til folkepensionister med lave indkomster.

Det sejler for DF.

Butiksejer: Nørrebro styres af muslimske gangstere

377336-nrrebro-ngter-at-overgive-sig

En person, der kalder sig “Mads P”, har fordelt over flere kommentarer på Ekstra Bladets netavis skrevet den følgende lange beretning.
“Mads P” ejer en forretning på Nørrebro i København.

Beskyttelsespenge

Som erhvervsdrivende på Nørrebro er skattetrykket, høj ejendomsskat, høje butiksforsikringer pga indbrud og hærværk, højere lønninger i København, manglende parkeringspladser et stort problem for at kunne overleve og få et lille overskud.

Det er svært at modtage varer, der er muslimske bander, og generelt en dårlig kommunikation med mange muslimer på gadeniveau, når man har butik kan alle gå ind og spille ghetto-smarte og det er ikke sjovt at være bange og utryg i sin egen lille butik.

Beskyttelsespenge betales af nogle bange butiksejere og mange tør ikke melde det til politi pga repressalier, stigende forsikringer og tæsk. Al Capone og Chicago er nutidens Nørrebro og 2400 NV ….

Myndighederne handler ikke og politiet har ikke tid, og en utilfreds muslim kan via en SMS få 10 muslimske brødre frem til din butik på 5 minutter, de er hurtigere fremme end politiet !

Muslimske gangstere

Der er flere ungdomsklubber på Nørrebro og 2400 NV hvor disse klubber styres af muslimske gangstere og ikke de ansatte pædagoger. Der er hashhandel og der er flere over 18 år som kommer i klubberne og er truende.

Der er adgang forbudt for nye medlemmer, hvis du er en 16-årig dansk dreng ?

Det er de samme unge muslimer som er truende i bander, laver overfald og vil have beskyttelsespenge fra små erhvervsdrivende, ellers smadrer de butikkerne…  Vi er langt ude i København, det er trist, sørgeligt og utrygt…

Gadens parlament bestemmer

Nørrebrogade og Frederikssundsvej er et utrygt område hvor der kun er kebab, halal og bland selv slik 😦

Det er et arabisk bazarområde hvor gadens parlament bestemmer og unge drenge og ældre går utrygt rundt.

Der er ingen af de muslimske butikker, som har overenskomster eller et godt arbejdsmiljø, ingen er godkendt til uddannelsessteder og mange sure smileys findes i butikker her.

Om fredagen er der parkeringskaos ved alle moskeerne i området og politi og P/vagter tør ikke komme, de vil hellere jagte pæne mennesker….

Det er svært at drive dansk forretning i dette område med manglende parkeringspladser og beskyttelsespenge til muslimer bander !

Danske erhverv er på flugt fra Københavns Kommune 😦

Elendig hygiejne

Frederikssundsvej og Nørrebrogade :

Sure smileys, rotter i bazaren, fup med dåsepant, slik fra Sverige eller fra store beskidte lagerhaller med rottelort, sort arbejde, ingen bon i kasseapparat, rettede udløbsdatoer på madvarer, dårlige lønninger, dårlig hygiejne, dårlige arbejdsforhold, beskidte butiksruder, affald på gaden, graffiti, ingen P pladser, de fleste indkøbs steder er for fattige studerende på cykel som er ligeglad med alt, bare det er billigt uanset om det er lovligt eller ej.

Det er trist af en tidligere fin handelsgade skal være basar og kaotiske forhold. De unge singler på cykel tænker kun pris pris pris og ikke over deres samfundsansvar !

Enhedslisten ødelægger Københavns erhvervsliv

Der er efterhånden kun ganske få danske indehavere af forretninger tilbage, på denne lange strækning Nørrebrogade og Frederikssundsvej.

Der mangler ordnede forhold, praktikpladser til de unge som i de få dansk ejede butikker, vi mangler cyklende politi, samt mobil politistation.

Problemet er også at der laves busbaner, brede cykelstier, P-pladser nedlægges. Der er en strækning på Nørrebrogade uden biler, så de forretninger som sælger større varer og drives efter danske forhold må opgive og flytte, eller gå planken ud og gå konkurs. På lange strækning af denne ellers fine handelsgade kan man ikke købe ind i bil, men kun på cykel. Nørrebrogade er kun for singler og ikke for børnefamilier med fuldtidsarbejde.

Røde Enhedslisten ødelægger Københavns erhvervsliv som skal skaffe attraktiv vækst,rigtige arbejdspladser og flotte forretninger.

Én lang muslimsk ghettogade

Frederikssundsvej og Nørrebrogade er én lang muslimsk ghettogade… som bør ligestilles med ghetto områder som Mjølner Parken og Tingbjerg..

Politi og myndigheder skal også fokusere på dette nye område og ikke kun ghetto byggeri…

Pernille Vermund om migrantkrisen: Passive politikere burde gøres personligt ansvarlige for de omkostninger, de pådrager vores samfund

Pernille Vermund
Pernille Vermund

Formanden for Nye Borgerlige (NB), Pernille Vermund, har ang. migrantkrisen skrevet denne kommentar på Facebook:

De, der undlader at handle, burde gøres personligt ansvarlige for de omkostninger, de pådrager vores samfund.

Hun får herefter spørgsmålet: Hvordan burde de ansvarlige politikere gøres personligt ansvarlige?”
Dertil svarer Pernille Vermund:

Hvis man så åbenlyst skader det danske samfund, som det er tilfældet pt, så bør man i min verden miste adgang til ethvert offentligt embede eller borgerligt ombud. Men det er som bekendt flertallet, der bestemmer den slags.

Retsopgør?

Det bliver yderst interessant at se, om udtalelserne fra Pernille Vermund blot er en strøtanke, eller om de er en del af NB’s officielle politik.
Hvis det sidste er tilfældet, så må der være tale om, at NB ønsker et retsopgør mod de danske politikere, der har undladt at stoppe strømmen af migranter.

Under alle omstændigheder er det forfriskende med en partileder, der taler frit fra leveren.

Nye Borgerlige tør sige det ligeud: Muslimsk indvandring medfører store problemer

Pernille-248x300.jpg
Pernille Vermund

Pernille Vermund er formand for partiet Nye Borgerlige. Hun skriver i sin nytårshilsen bl.a:

Indvandrere fra særligt muslimske lande har vist sig at have væsentligt sværere ved at tilpasse sig vores samfund og bidrage positivt end andre udlændinge.
Trods samfundets massive investeringer i integration for særligt muslimske indvandrere, klarer deres efterkommere sig generelt dårligere end forældrene.

Og stadigt flere muslimske indvandrere og efterkommere sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning, og identificerer sig med deres religion, frem for at identificere sig med vores nationale fællesskab i Danmark.

Derfor oplever vi nu, at værdier som vores tryghed, sikkerhed, tillid til hinanden, solidaritet med de svageste, ytringsfrihed, religionsfrihed og vores ret til at forsamle os, er under pres.

I Nye Borgerlige har Danmark endelig fået et seriøst og rationelt parti, der tør sige det ligeud: Muslimsk indvandring medfører store problemer.
Det er formentlig en af grundene til, at Nye Borgerlige bl.a. foreslår at indføre et akut stop for ALLE nye asylansøgere til Danmark.

DF byder muslimer velkommen

Der er en del, der tror, at Dansk Folkeparti også er bekymret for muslimsk indvandring. Der er imidlertid ikke rigtigt.
I februar 2014 ændrede DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, partiets politik således, at muslimer ifølge DF er velkomne i Danmark på lige fod med alle andre religiøse grupper.

Desuden vil DF ikke indføre et stop for asyl. Tværtimod har partiet sagt, at de vil tage imod flere “flygtninge”.

Hvis man ønsker at reducere den muslimske indvandring, er en stemme på Nye Borgerlige derfor den eneste seriøse og rationelle mulighed.
Det kræver dog, at partiet får det nødvendige antal vælgererklæringer til at kunne komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg.