EU betaler Tyrkiet for at gøre det, som EU selv væmmes ved

EU’s ledere og Tyrkiets premierminister, Ahmet Davutoglus, er nået til enighed om et samarbejde, der skal sætte en prop i migrantstrømmen til EU. Det koster EU 22 milliarder kroner samt nye forhandlinger om EU-medlemskab med Tyrkiet.

Det er en gennemført absurd aftale, når man tænker på, at stort set alle regeringslederne i EU har svinet Ungarn til for at lukke grænserne.
Nu betaler EU altså Tyrkiet for at gøre det selvsamme, som Ungarn har gjort, og som EU højlydt har væmmedes ved.

Men aftalen vil selvfølgelig ikke bevirke færre migranter til EU. Tyrkiske politikere, embedsmænd og politifolk tjener alle gode penge på migrantstrømmen. Den tyrkiske premierminister vil da heller ikke love, at strømmen bliver reduceret.

Om nogle måneder vil Tyrkiet med stor sandsynlighed sige, at man har brug for flere penge end de 22 mia. kr. for at bremse migrantstrømmen. Og sådan vil Tyrkiet gentagne gange forsøge at malke EU uden reelt at yde noget til gengæld.
EU vil formentlig blive ved med at betale tyrkerne, for hvis man ikke betaler, så er det jo det samme som at indrømme, at aftalen med Tyrkiet er en fiasko.

Nye asyltal: Danmark står til at modtage 120.000 migranter om året

I den seneste uge har 1.175 udlændinge søgt om asyl i Danmark. Det viser en opgørelse baseret på politiets registreringer. I den første uge af november bad 1.095 personer om asyl her i landet.

Der er altså i øjeblikket ca. 1.100 personer om ugen, der søger om asyl i Danmark. Hvis den nuværende tilstrømning fortsætter uændret, så kommer der 1.100 * 52 = 57.200 asylansøgere om året.

I de første ni måneder af 2015 har 87 % af asylansøgerne fået asyl i Danmark. Forbliver anerkendelsesprocenten på dette niveau, vil det betyde:
57.200 * 0,87 = 49.764 opholdstilladelser på asylområdet pr. år.

Dertil skal så lægges familiesammenføringerne. Ifølge Udlændingestyrelsens tal bliver 1.000 syriske “flygtninge” til 2.400 personer i alt pga. sammenføring af ægtefæller og børn. Det må antages, at dette gælder for alle godkendte asylansøgere.
Dermed vil der komme:
49.764 * 2,4 = 119.434 migranter til Danmark pr. år.

Løkke bruger Merkel-retorik til at forsvare regeringens passivitet på udlændingeområdet

I går, lørdag den 21. november, blev statsminister Lars Løkke Rasmussen interviewet i TV 2 Nyhederne om det stadigt stigende antal af asylansøgere, der kommer til Danmark.

Dette klip indeholder efter min mening de mest interessante udsagn fra Lars Løkke. Her lyder han nemlig som en kopi af Tysklands kansler, Angela Merkel. Han siger f.eks:

Vi skal insistere på, at der bliver fundet en europæisk løsning.

Frasen om en “europæisk løsning” bruger Merkel konstant, f.eks. her.

I interviewet siger Lars Løkke desuden:

Jeg håber, at vi kan lave en aftale, der gør, at tyrkerne vil gøre noget mere for at passe på Europas grænse udefra.

Merkel taler ligeledes varmt for en sådan aftale med Tyrkiet.

Lars Løkke bruger altså Merkels retorik og argumentation til at forsvare, at hans egen regering ikke foretager sig noget for at reducere tilstrømningen af asylansøgere.
Hvor ynkelig kan man blive?

Hele interviewet med Lars Løkke kan ses her.

Fra den 28. august:
Løkke: Merkel og jeg ser ens på flygtningespørgsmålet

DF svigter: Stemmer for finansloven uden at reducere strømmen af asylansøgere

Dansk Folkeparti sagde i folketingsvalgkampen, at antallet af asylansøgere og familiesammenførte skulle reduceres.
Men efter valget er antallet for begge grupper steget.

Derfor burde man kunne forvente, at DF ville gøre alt for at reducere tilstrømningen. Det er dog ikke sket. DF er kommet med en masse hård retorik, men partiet har alligevel indgået en aftale om finansloven uden til gengæld at få indført stramninger, der kan reducere strømmen af asylansøgere.

DF vidste endda, at regeringen efter en opjustering forventer 25.000 asylsøgere til Danmark i 2016. Under finanslovsforhandlingerne kunne DF have kæmpet for nedbringe dette tal markant. I stedet valgte partiet at kræve, at opjusteringen blev slettet fra aftalen om finansloven.

Der bliver stadig forhandlet om yderligere stramninger på udlændingeområdet, men DF sidder tilbage uden nogen kort på hånden. Partiet kan ikke længere true med at stemme nej til finansloven, og det har også udelukket at stemme for et mistillidsvotum til regeringen.

Regeringen har det ultimative krav, at alle internationale konventioner skal overholdes. Derfor kommer der ingen effektive stramninger, og dermed vil antallet af asylansøgere og familiesammenførte fortsætte med at stige.

DF har derfor svigtet sine vælgere ved at stemme for finansloven uden at reducere strømmen af asylansøgere.

Et ja den 3. december betyder, at korrupte rumænske dommere kan beordre overvågning af danskere

Danskere vil i fremtiden kunne blive overvåget, aflyttet, skygget og afhørt for handlinger, der ikke er strafbare i Danmark. Sådan bliver det ifølge eksperter, hvis danskerne den 3. december stemmer ja til at fjerne EU-retsforbeholdet.

Men det bliver værre endnu. Overvågningen skal ikke godkendes af en dansk dommer. Adjunkt og juraforsker på Syddansk Universitet, Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, udtaler:

Fremover skal den danske dommer sige: Det har en tysk, italiensk eller rumænsk dommer allerede vurderet, og så læner jeg mig tilbage og forlader mig på hans vurdering.

Mange EU-lande har store problemer med korruption. Problemerne er særligt store i Rumænien. I februar blev f.eks. fire rumænske dommere idømt fængselsstraffe for korruption.

Hvis danskerne stemmer ja til at fjerne retsforbeholdet, så vil korrupte rumænske dommere altså kunne beordre overvågning af danske statsborgere bosiddende i Danmark.

Det bliver et nej herfra.

Kampen mod IS kan ikke vindes med en øget krigsindsats i Syrien

Efter Islamisk Stats terroraktioner i Paris er der mange forskellige politikere, der opfordrer til en øget krigsindsats mod IS i Syrien; måske endda med landtropper.
Professor og sikkerhedspolitisk forsker ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen, udtaler:

Muligheden er nu at sætte hundrede- eller to hundredetusind mand på jorden i Syrien, og så vil man relativt hurtigt kunne erobre de områder, som IS sidder på. Men problemet vil så være, hvad gør man bagefter? Hvordan vil befolkningen reagere?

Vedby Rasmussen siger desuden, at en sådan landkrig kan bevirke endnu flere flygtninge fra Syrien.

Forfatteren og journalisten, H. A. Goodman, skriver, at landtropper i Syrien vil føre til endnu en opslidende krig på linje med krigene i Vietnam, Irak og Afghanistan, hvor modstanderne gemmer sig i civilbefolkningen.

Ydermere er der ikke mindre end 13 lande, hvor IS enten har kontrol over store områder eller har stor indflydelse:

islamic-state-332588

Selvom det skulle lykkes at udrydde IS fuldstændigt i Syrien, så ville IS altså stadig have 12 lande, hvor de ville stå stærkt.

Luk grænserne

Det mest effektive middel mod IS’s terror i Europa er derfor ikke mere krig i Syrien.
De europæiske lande bør i stedet lukke grænserne for muslimske migranter. Flertallet af Europas muslimer støtter IS. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet. Derfor bør de europæiske lande naturligvis ikke give ophold til endnu flere muslimer, eftersom det vil øge risikoen for terror yderligere.

Når de europæiske lande har indført et stop for tildelingen af asyl og en militær bevogtning af grænserne, så bør de overveje, hvad de vil gøre med de personer, der allerede har fået asyl.
Er det f.eks. muligt at bygge store lejre forskellige steder i Afrika, hvortil “flygtningene” efterfølgende kan flyttes?

Terroren i Paris er blot en forsmag på Europas fremtid

Paris blev i går, fredag den 13. november, ramt af en række terrorangreb. I skrivende stund er mindst 127 blevet dræbt. Ifølge den franske præsident, Francois Hollande, står Islamisk Stat bag terroraktionerne.

Angrebene er desværre kun en forsmag på Europas fremtid.
De europæiske lande tager imod enorme mængder af migranter fra muslimske lande. Samtidig har de muslimske kvinder, der allerede er bosiddende i Europa, en langt højere fødselsrate end de etnisk europæiske kvinder.

Muslimerne i Europa vil ikke integreres. Flertallet af Europas muslimer støtter Islamisk Stat. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet.

Derudover kan 75 % af de europæiske muslimer defineres som fundamentalistiske. Ydermere er de yngre muslimer mindst ligeså fundamentalistiske som de ældre, så procentdelen bliver ikke mindre med tiden.

Europas fremtid bliver derfor med stor sikkerhed præget af et stadigt stigende antal af terrorangreb og voldelige sammenstød.
Den følelse af chok og forfærdelse, som de fleste etniske europæere i dag går rundt med efter terroren i Paris, vil i fremtiden blive en hyppig del af hverdagen.

Løkkes asylstramninger kan kun bruges til at narre befolkningen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil stramme de danske asylregler yderligere med en ny asylpakke, der bl.a. indeholder:

  • Kortere opholdstilladelser til flygtninge.
  • Strammere regler for familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse.
  • Yderligere nedsættelser af ydelserne til asylansøgere.

For et halvt år siden ville det have haft en ganske stor effekt. Nu står vi imidlertid i en helt anden situation, hvor Sverige de facto har indført et asylstop, og hvor Tysklands asylsystem er meget tæt på et sammenbrud.

Derfor vil den danske regerings asylpakke ikke få antallet af asylansøgere til at falde. Danmark bliver mere attraktivt hver dag pga. de massive problemer i vore nabolande.

Lars Løkke håber, at hans asyludspil vil overbevise befolkningen om, at regeringen gør alt, hvad den kan for begrænse strømmen af asylansøgere. Det er naturligvis ikke tilfældet.
Hvis regeringen rent faktisk gjorde sit yderste, så ville den for længst have indført et stop for tildelingen af asyl samt en effektiv grænsekontrol.

Lars Løkkes impotente asylstramninger kan kun bruges til at narre befolkningen.

Opdatering:

Sverige indfører grænsekontrol. Den træder i kraft fra i morgen, den 12. november. Reelt bliver den dansk-svenske grænse nu lukket for asylansøgere. Det gør Lars Løkkes asylpakke endnu mere virkningsløs.

Nu begynder migrant-mareridtet for alvor i Danmark – Vi risikerer at få over 200.000 migranter om året

I oktober søgte omkring 3.500 personer asyl i Danmark. Det er rekord for en enkelt måned.
Men det bliver langt værre. Alene på én dag – mandag den 2. november – kom der 300 asylansøgere. Fortsætter denne daglige tilstrømning uændret, så kommer der ca. 9.000 asylansøgere hver eneste måned. 9.000 om måneden vil betyde 108.000 asylansøgere om året.

I de første ni måneder af 2015 har 87 % af asylansøgerne fået asyl i Danmark. Det vil betyde:
108.000 * 0,87 = 93.960 opholdstilladelser på asylområdet pr. år.

Dertil skal så lægges familiesammenføringerne. Ifølge Udlændingestyrelsens tal bliver 1.000 syriske “flygtninge” til 2.400 personer i alt pga. sammenføring af ægtefæller og børn. Det må antages, at dette gælder for alle godkendte asylansøgere.
Dermed vil der komme 93.960 * 2,4 = 225.504 migranter til Danmark pr. år.

Over 200.000 migranter om året! Det er et alarmerende tal. Derfor er det ekstremt vigtigt, at et flertal i Folketinget hurtigt vedtager to ting:

  • Et totalt stop for tildeling af asyl
  • Militær bevogtning af Danmarks grænser

Desværre vil det ikke ske.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen lader som om, at der kun er tale om mindre problemer. Dansk Folkeparti, der for et par år siden var fortalere for et asylstop, er nu fuldstændig bovlamme og er tilfredse med minimale stramninger.

PS: Til dem, der måtte være skeptiske over for regnestykket:
I Norge kom der 8.800 asylansøgere i oktober, så det er desværre slet ikke urealistisk, at der for fremtiden kommer ca. 9.000 om måneden til Danmark.